Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Union des Industries Chimiques en France

Identifikavimo numeris Registre: 0935153658-47
Registracijos data: 08.11.20 11.29.45

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.11.25 08.49.58
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.11.25 08.49.58


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Union des Industries Chimiques en France
Akronimas: UIC
Teisinis statusas: ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF (SUR BASE DU CODE FRANCAIS DU TRAVAIL - LOI DE 1884)
Svetainė: http://www.uic.fr/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: JEAN PELIN
Pareigos: DIRECTEUR GENERAL

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: NADIA KOENIGUER
Pareigos: RESPONSABLE DES AFFAIRES EUROPEENNES

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: LE DIAMANT A  0
92909 PARIS LA DEFENSE CEDEX
PRANCŪZIJA
Telefono numeris: (+33) 146531100
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: RESPONSABLE DES AFFAIRES EUROPEENNES:
MME NADIA KOENIGUER

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: L'UIC est l'organisation professionnelle qui rassemble toutes les entreprises de la chimie, auxquelles elle offre des structures d'échanges et de rencontres. Elle les aide dans leur développement. Elle les représente et les défend dans les différents domaines où elle exerce ses missions.

L'UIC bâtit son offre de services autour de six grands pôles de compétences : techniques; économiques; sociales; innovation; communication; juridiques.

La première mission de L'UIC est d'identifier les intérêts convergents des entreprises de la chimie, de favoriser leurs échanges pour définir des positions et des actions communes.

L'UIC représente les professions de la chimie et défend leurs intérêts auprès de toutes les instances régionales, nationales et internationales.

L'organisation professionnelle est au service des entreprises adhérentes.Elle les informe, les conseille et met à leur disposition les outils indispensables à la bonne gestion de leurs ressources humaines, à l'application des réglementations économiques et techniques qui les concernent.

Vis-à-vis du grand public, des médias des leaders d'opinion le rôle de l'UIC est de promouvoir l'image de la chimie et de mettre en valeur le rôle éminent qu'elle joue dans le progrès humain.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL, SECURITE INDUSTRIELLE, ENERGIE, TRANSPORT ET LOGISTIQUE, CONCURRENCE.
CF. http://www.uic.fr/

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
MEDEF (MOUVEMENT DES ENTREPRISES)
GFI (GROUPE DES FEDERATIONS INDUSTRIELLES)
CEFIC (CONSEIL EUROPEEN DES INDUSTRIES CHIMIQUES)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.