Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

union nationale des producteurs de pommes de terre

Идентификационен номер в Регистъра: 09288606241-24
Дата на регистрация: 11-7-18 15:47:45

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-6-21 9:12:29
Последната годишна актуализация е извършена на 13-6-21 9:12:29


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: union nationale des producteurs de pommes de terre
Инициали: UNPT
Правен статут: syndicat agricole
Уебсайт: http://www.producteursdepommesdeterre.org/static/accueil

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Профсъюзи

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  martin mascre
Длъжност: directeur

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  martin mascre
Длъжност: directeur

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: rue de naples  43
75008 paris
ФРАНЦИЯ
Телефонен номер: (+33) 0144694240
Факс: (+33) 0144694241
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Représenter et défendre les intérets des producteurs de pommes de terre en France (hors plants).
Information économique, interface avec les pouvoirs publics,participation aux travaux interprofessionnels, lobbying, ...
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Participation aux groupes de travail pommes de terre et amidon de la commission européenne.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Земеделие и развитие на селските райони

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
L'UNPT est membre de la FNSEA, elle-même membre du copa-cogeca.

Финансови данни

Отчетна година: 07/2011 - 06/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.