Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

International Modern Media Institute

Inschrijvingsnummer in het register 09225916065-62
Inschrijvingsdatum: 23-6-11 16:39:29

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 24-6-14 13:25:36
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 24-6-14 13:25:36


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: International Modern Media Institute
Acroniem: IMMI
Rechtsvorm: Foundation / Icelandic self-owned entity (SES)
Website: http://www.immi.is

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Birgitta Jónsdóttir
Functie: Chairman

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Gudjon Gudnyjarson
Functie: Executive Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Sigtún  59
105 Reykjavík
IJSLAND
Telefoon: (+354) 8603350
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The International Modern Media Institute is an Iceland-based foundation operating towards securing free speech and defining new operating principles for the global media. We strive to reopen the discussion about how free speech is defined and how it is to be protected, so that we can rethink this important issue and find appropriate solutions for the digital age.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Monitoring and reviewing procedures pertaining to information rights, transparency, freedom of expression, privacy and telecommunications. When appropriate, communicating to EU institutions proposals and complaints.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Concurrentie
 • Cultuur
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 6
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:

 • IJSLAND
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 0
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 0
- giften:
- contributies van de leden: 0
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Last year we had no income, this year we have a small income from an FP7 project we are participants in. Other than that, we have no revenue stream.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.