Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

International Modern Media Institute

Identifikavimo numeris Registre: 09225916065-62
Registracijos data: 11.6.23 16.39.29

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.24 13.25.36
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.24 13.25.36


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: International Modern Media Institute
Akronimas: IMMI
Teisinis statusas: Foundation / Icelandic self-owned entity (SES)
Svetainė: http://www.immi.is

Kategorijos

Kategorija: IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos
Tiksliau: Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Birgitta Jónsdóttir
Pareigos: Chairman

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Gudjon Gudnyjarson
Pareigos: Executive Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Sigtún  59
105 Reykjavík
ISLANDIJA
Telefono numeris: (+354) 8603350
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The International Modern Media Institute is an Iceland-based foundation operating towards securing free speech and defining new operating principles for the global media. We strive to reopen the discussion about how free speech is defined and how it is to be protected, so that we can rethink this important issue and find appropriate solutions for the digital age.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Monitoring and reviewing procedures pertaining to information rights, transparency, freedom of expression, privacy and telecommunications. When appropriate, communicating to EU institutions proposals and complaints.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Informacinė visuomenė
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Vidaus rinka

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 6
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:

 • ISLANDIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 0
viešųjų lėšų dalis: 0
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 0
- Dotacijos: 0
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 0
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 0
iš kitų finansavimo šaltinių: 0
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 0
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Last year we had no income, this year we have a small income from an FP7 project we are participants in. Other than that, we have no revenue stream.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.