Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

Id-nummer i registret: 09222563952-85
Registreringsdag: 29/07/2010 17:27:57

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 30/04/2015 12:24:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 30/04/2015 12:24:50
Sista dag för nästa uppdatering är den: 30/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

SYNDEAC

syndicat

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Fackföreningar och näringslivsorganisationer

    Adressuppgifter

Rue Blanche, 8
75009 Paris
FRANKRIKE

(+33) 144537210

    Juridiskt ansvarig

Madeleine Louarn

Présidente

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Cyril  Seassau

Directeur

    Mål och uppdrag

Le SYNDEAC (syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) représente 370 entreprises artistiques et culturelles subventionnées par l'Etat ou les collectivités territoriales en France. Sous l’impulsion de son président et du conseil national, élus tous les deux ans, le syndicat intervient dans trois domaines : la vie syndicale, de développement artistique et culturel par les politiques publiques et la chambre professionnelle. Le suivi de ces chantiers est assuré par une équipe professionnelle au service des adhérents.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Les politiques culturelles, le droit d'auteurs.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Le Syndeac défend les intérêts de ses adhérents au plan national et international dans le domaine du service public du spectacle vivant et des arts de la scène.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 1  

1

0,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Kultur
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utbildning

    Medlemskap

membre de :
- Pearle*
- Culture Action Europe
- Fédération nationale des employeurs du spectacle vivant, public et privé (FEPS)
- Fédération des Entreprises Spectacle Vivant Musique Audiovisuel et Cinéma (FESAC)
- MER

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.