Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

Identifikačné číslo v Registri: 09222563952-85
Dátum registrácie: 29.7.2010 17:27:57

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 16.7.2014 12:19:38
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16.7.2014 12:19:38


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles
Skratka: SYNDEAC
Právna forma: syndicat
Internetová stránka: http://www.syndeac.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Odborové zväzy

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Madeleine Louarn
Funkcia: Présidente

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Cyril  Seassau
Funkcia: Directeur

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue Blanche  8
75009 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 144537210
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Le SYNDEAC (syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) représente 370 entreprises artistiques et culturelles subventionnées par l'Etat ou les collectivités territoriales en France. Sous l’impulsion de son président et du conseil national, élus tous les deux ans, le syndicat intervient dans trois domaines : la vie syndicale, de développement artistique et culturel par les politiques publiques et la chambre professionnelle. Le suivi de ces chantiers est assuré par une équipe professionnelle au service des adhérents.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Le Syndeac défend les intérêts de ses adhérents au plan national et international dans le domaine du service public du spectacle vivant et des arts de la scène.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
membre de :
- Pearle*
- Culture Action Europe
- Fédération nationale des employeurs du spectacle vivant, public et privé (FEPS)
- Fédération des Entreprises Spectacle Vivant Musique Audiovisuel et Cinéma (FESAC)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.