Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

Identifikačné číslo v Registri: 09222563952-85
Dátum registrácie: 29/07/2010 17:27:57

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 16/07/2014 12:19:38
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16/07/2014 12:19:38

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

SYNDEAC

syndicat

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Odborové zväzy

    Kontaktné údaje

Rue Blanche, 8
75009 Paris
FRANCÚZSKO

(+33) 144537210

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Madeleine Louarn

Présidente

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Cyril  Seassau

Directeur

    Ciele a poslanie

Le SYNDEAC (syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) représente 370 entreprises artistiques et culturelles subventionnées par l'Etat ou les collectivités territoriales en France. Sous l’impulsion de son président et du conseil national, élus tous les deux ans, le syndicat intervient dans trois domaines : la vie syndicale, de développement artistique et culturel par les politiques publiques et la chambre professionnelle. Le suivi de ces chantiers est assuré par une équipe professionnelle au service des adhérents.

celoštátnej

    Činnosti

Le Syndeac défend les intérêts de ses adhérents au plan national et international dans le domaine du service public du spectacle vivant et des arts de la scène.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

4

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

membre de :
- Pearle*
- Culture Action Europe
- Fédération nationale des employeurs du spectacle vivant, public et privé (FEPS)
- Fédération des Entreprises Spectacle Vivant Musique Audiovisuel et Cinéma (FESAC)

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.