Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

Identifikavimo numeris Registre: 09222563952-85
Registracijos data: 29/07/2010 17:27:57

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 30/04/2015 12:24:50
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 30/04/2015 12:24:50
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 30/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

SYNDEAC

syndicat

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Profesinės sąjungos ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Rue Blanche, 8
75009 Paris
PRANCŪZIJA

(+33) 144537210

    Teisiškai atsakingas asmuo

Madeleine Louarn

Présidente

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Cyril  Seassau

Directeur

    Tikslai ir uždaviniai

Le SYNDEAC (syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) représente 370 entreprises artistiques et culturelles subventionnées par l'Etat ou les collectivités territoriales en France. Sous l’impulsion de son président et du conseil national, élus tous les deux ans, le syndicat intervient dans trois domaines : la vie syndicale, de développement artistique et culturel par les politiques publiques et la chambre professionnelle. Le suivi de ces chantiers est assuré par une équipe professionnelle au service des adhérents.

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Les politiques culturelles, le droit d'auteurs.


 

Non

Non

Non

Non

Non

Le Syndeac défend les intérêts de ses adhérents au plan national et international dans le domaine du service public du spectacle vivant et des arts de la scène.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 1  

1

0,8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

membre de :
- Pearle*
- Culture Action Europe
- Fédération nationale des employeurs du spectacle vivant, public et privé (FEPS)
- Fédération des Entreprises Spectacle Vivant Musique Audiovisuel et Cinéma (FESAC)
- MER

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.