Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

Identifikační číslo v rejstříku: 09222563952-85
Datum registrace: 29/07/2010 17:27:57

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 30/04/2015 12:24:50
Datum poslední roční aktualizace je: 30/04/2015 12:24:50
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 30/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

SYNDEAC

syndicat

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

odborové organizace a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Rue Blanche, 8
75009 Paris
FRANCIE

(+33)144537210

    Osoba s právní odpovědností

pan  Madeleine Louarn

Présidente

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Cyril Seassau

Directeur

    Cíle a úkoly

Le SYNDEAC (syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) représente 370 entreprises artistiques et culturelles subventionnées par l'Etat ou les collectivités territoriales en France. Sous l’impulsion de son président et du conseil national, élus tous les deux ans, le syndicat intervient dans trois domaines : la vie syndicale, de développement artistique et culturel par les politiques publiques et la chambre professionnelle. Le suivi de ces chantiers est assuré par une équipe professionnelle au service des adhérents.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Les politiques culturelles, le droit d'auteurs.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Le Syndeac défend les intérêts de ses adhérents au plan national et international dans le domaine du service public du spectacle vivant et des arts de la scène.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 1  

1

0,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Vnitřní trh
 • Vzdělávání
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

membre de :
- Pearle*
- Culture Action Europe
- Fédération nationale des employeurs du spectacle vivant, public et privé (FEPS)
- Fédération des Entreprises Spectacle Vivant Musique Audiovisuel et Cinéma (FESAC)
- MER

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.