Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

Identifikační číslo v rejstříku: 09222563952-85
Datum registrace: 29.7.10 17:27:57

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 16.7.14 12:19:38
Datum poslední roční aktualizace je 16.7.14 12:19:38


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles
Zkratka: SYNDEAC
Právní forma syndicat
Internetové stránky: http://www.syndeac.org

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: odborové svazy

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Madeleine Louarn
Funkce: Présidente

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Cyril  Seassau
Funkce: Directeur

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue Blanche  8
75009 Paris
FRANCIE
Telefon: (+33) 144537210
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Le SYNDEAC (syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) représente 370 entreprises artistiques et culturelles subventionnées par l'Etat ou les collectivités territoriales en France. Sous l’impulsion de son président et du conseil national, élus tous les deux ans, le syndicat intervient dans trois domaines : la vie syndicale, de développement artistique et culturel par les politiques publiques et la chambre professionnelle. Le suivi de ces chantiers est assuré par une équipe professionnelle au service des adhérents.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Le Syndeac défend les intérêts de ses adhérents au plan national et international dans le domaine du service public du spectacle vivant et des arts de la scène.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
membre de :
- Pearle*
- Culture Action Europe
- Fédération nationale des employeurs du spectacle vivant, public et privé (FEPS)
- Fédération des Entreprises Spectacle Vivant Musique Audiovisuel et Cinéma (FESAC)

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.