Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Danish District Heating Association/Dansk Fjernvarme

Identifikationsnummer i registret: 0893446630-97
Registreringsdato: 11/11/2008 09:57:49

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 20/01/2016 14:15:54
Seneste årlige opdatering: 20/01/2016 14:15:54
Næste ajourføring skal senest ske den: 20/01/2017

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Danish District Heating Association/Dansk Fjernvarme

DDHA

Forening

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Handels- og brancheforeninger

    Kontaktoplysninger

Merkurvej, 7
6000 Kolding
DANMARK

(+45)76308000

    Juridisk ansvarlig

Kim Mortensen

Direktør

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Birger Lauersen

International chef

    Mål og opgaver

Danske Fjernvarmeværkers Forening blev stiftet i 1957 for at varetage danske fjernvarmeværkers interesser og samtidig organisere samarbejdet værkerne imellem. Desuden varetager Dansk Fjernvarme i dag forhold til myndighederne og samarbejder med andre organisationer inden for energibranchen.

Dansk Fjernvarme er medlemsorganisation for omkring 400 fjernvarmeværker fordelt over hele landet. Af disse er 55 offentlige med ca. 62 % af fjernvarmeleverancen og resten private med ca. 38 % af varmeleveringen. Dansk Fjernvarmes medlemsværker forsyner ca. 1,5 mio. boliger med fjernvarme.

Dansk Fjernvarmes aktiviteter finansieres primært via medlemskontingentet, der beregnes på grundlag af det enkelte værks årlige varmeproduktion eller indkøb af varme. Foruden kontingentbidraget har foreningen indtægtsgivende aktiviteter som eksempelvis temadage, møder, kursusaktiviteter og medlemsbladet FJERNVARMEN.

  • europæisk plan
  • nationalt plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Generelt følges energi- og miljøpolitikken med hensyn til udvikling og rammevilkår for fjernvarme og -køling samt kraftvarme.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

At sikre gode vilkår for driften og udviklingen af danske fjernvarmeværker, samt udbredelse af fjernvarme og fjernkøling generelt.

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

75%: 1  

1

0,8

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Birger LAUERSEN 22/01/2016 21/01/2017

    Interesseområder

  • Energi
  • Forbrugere
  • Klima
  • Miljø
  • Skat
  • Transeuropæiske net  

    Medlemskab og tilhørsforhold

Dansk Fjernvarme er medlem af den europæiske organisation for fjernvarme og kraftvarme:
Euroheat & Power
Cours Saint Michel 30a - Boite E
1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 740 21 10
Fax: +32 (0)2 740 21 19
Mail: office@euroheat.org

    Finansielle oplysninger

01/2014  -  12/2014

>= 100.000 € og < 199.999 €

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.