Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Danish District Heating Association/Dansk Fjernvarme

Identifikationsnummer i registret: 0893446630-97
Registreringsdato: 11-11-08 09:57:49

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 22-10-13 16:55:16
Seneste årlige opdatering 22-10-13 16:55:16


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Danish District Heating Association/Dansk Fjernvarme
Forkortelse: DDHA
Retlig form: Forening
Websted: http://www.danskfjernvarme.dk

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Kim Mortensen
Stilling: Direktør

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Birger Lauersen
Stilling: International chef

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Merkurvej  7
6000 Kolding
DANMARK
Telefonnr.: (+45) 76308000
Faxnummer: (+42) 72528962
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Danske Fjernvarmeværkers Forening blev stiftet i 1957 for at varetage danske fjernvarmeværkers interesser og samtidig organisere samarbejdet værkerne imellem. Desuden varetager Dansk Fjernvarme i dag forhold til myndighederne og samarbejder med andre organisationer inden for energibranchen.

Dansk Fjernvarme er medlemsorganisation for omkring 400 fjernvarmeværker fordelt over hele landet. Af disse er 55 offentlige med ca. 62 % af fjernvarmeleverancen og resten private med ca. 38 % af varmeleveringen. Dansk Fjernvarmes medlemsværker forsyner ca. 1,5 mio. boliger med fjernvarme.

Dansk Fjernvarmes aktiviteter finansieres primært via medlemskontingentet, der beregnes på grundlag af det enkelte værks årlige varmeproduktion eller indkøb af varme. Foruden kontingentbidraget har foreningen indtægtsgivende aktiviteter som eksempelvis temadage, møder, kursusaktiviteter og medlemsbladet FJERNVARMEN.
Organisationen har interesser på:
  • nationalt plan
  • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


At sikre gode vilkår for driften og udviklingen af danske fjernvarmeværker, samt udbredelse af fjernvarme og fjernkøling generelt.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Energi

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Dansk Fjernvarme er medlem af den europæiske organisation for fjernvarme og kraftvarme:
Euroheat & Power
Avenue de Tervuren 300,
1150 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 740 21 10
Fax: +32 (0)2 740 21 19
Mail: office@euroheat.org

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 50000  € og < 100000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.