Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen

Identifikacijska številka v Registru: 089167355-44
Datum registracije: 24.6.08 16:31:01

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 28.5.14 11:22:12
Datum zadnje letne spremembe: 28.5.14 11:22:12


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen
Kratica: GdW
Pravni status: eingetragener Verein
Spletna stran: http://www.gdw.de

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Axel Gedaschko
Položaj: Präsident

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Dr. Özgür Öner
Položaj: Leiter Büro Brüssel

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Mecklenburgische Str.  57
14197 Berlin
NEMČIJA
Telefon: (+030) 824030
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: GdW Büro Brüssel

Rue du Luxembourg 3

1000 Bruxelles

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Der „GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien-unternehmen e.V.“, Berlin, vertritt heute die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in ganz Deutschland, die sich 1990 nach der Wiedervereinigung und dem Wegfall der Wohnungsge-meinnützigkeit als Teil der sozialen Marktwirtschaft neu formiert hat. Die Mitglieder des GdW sind die regionalen Prüfungsverbände sowie Fach- und Interessenverbände der Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften in Deutschland. Der GdW ist ein Verband der Verbände. Er ist Spitzenverband und Dachorganisation in der Wohnungsund
Immobilienwirtschaft. Der GdW wahrt die Interessenvielfalt seiner Mitglieder und respektiert bei der Meinungsbildung die fachlichen und regionalen Unterschiede,handelt sozial verantwortlich, fördert das Prüfungswesen und vertritt die
Interessen national und international.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Ozgür ONER 4.9.14 2.9.15
Frederick BÜCHNER 7.8.14 5.8.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Aufgabe der Brüsseler Repräsentanz ist es, frühzeitige Informationen über geplante Vorhaben der EU einzuholen (Frühinformationssystem), Stellungnahmen und Positionen zu erarbeiten, Netzwerke zu bilden, Kontakte zur Kommission und zum EP sowie zu den nationalen Stellen zu pflegen und die Interessen der deutschen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zu vertreten.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Der GdW ist Mitglied in
-Cecodhas, the European Liaison Committee for Social Housing in Brussels
-CEEP, European Centre of Employers and Enterprises providing Public services
-Cooperatives Europe

Finančni podatki

Finančno leto: 06/2012 - 06/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: 110.000 €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

In diesen Kosten enthalten sind Ausgaben

- für das Brüsseler Büro (Miete und Nebenkosten),
- Organisation und Büromaterialen,
- Repräsentanzkosten,
- Personalkosten für Brüsseler Mitarbeiterin.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.