Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen

Identifikavimo numeris Registre: 089167355-44
Registracijos data: 24/06/2008 16:31:01

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 19/03/2015 11:31:56
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 19/03/2015 11:31:56
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 19/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen

GdW

eingetragener Verein

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Mecklenburgische Str., 57
14197 Berlin
VOKIETIJA

(+030) 824030

Rue du Luxembourg 3
1000 Brüssel
BELGIJA

(+32) 25501616

    Teisiškai atsakingas asmuo

Axel Gedaschko

Präsident

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Dr. Özgür Öner

Leiter Büro Brüssel

    Tikslai ir uždaviniai

Der „GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien-unternehmen e.V.“, Berlin, vertritt heute die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in ganz Deutschland, die sich 1990 nach der Wiedervereinigung und dem Wegfall der Wohnungsge-meinnützigkeit als Teil der sozialen Marktwirtschaft neu formiert hat. Die Mitglieder des GdW sind die regionalen Prüfungsverbände sowie Fach- und Interessenverbände der Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften in Deutschland. Der GdW ist ein Verband der Verbände. Er ist Spitzenverband und Dachorganisation in der Wohnungsund
Immobilienwirtschaft. Der GdW wahrt die Interessenvielfalt seiner Mitglieder und respektiert bei der Meinungsbildung die fachlichen und regionalen Unterschiede,handelt sozial verantwortlich, fördert das Prüfungswesen und vertritt die
Interessen national und international.

 • Europos
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Energieunion, EFSI, Binnenmarkt und Verbraucherpolitik

ERHIN - European Responsible Housing Initiative


 

Non

Non

Non

Urban Intergroup

Non

Aufgabe der Brüsseler Repräsentanz ist es, frühzeitige Informationen über geplante Vorhaben der EU einzuholen (Frühinformationssystem), Stellungnahmen und Positionen zu erarbeiten, Netzwerke zu bilden, Kontakte zur Kommission und zum EP sowie zu den nationalen Stellen zu pflegen und die Interessen der deutschen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zu vertreten.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 3  

3

3

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Frederick BÜCHNER 07/08/2014 05/08/2015
Ozgür ONER 04/09/2014 02/09/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

www.gdw.de

Der GdW ist Mitglied in
- Housing Europe, the European Liaison Committee for Social Housing in Brussels
- CEEP, European Centre of Employers and Enterprises providing Public services
- International Cooperative Alliance (ICA) - Cooperatives Europe

    Finansiniai duomenys

06/2013  -  06/2014

>= 100 000 € ir < 199 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

In diesen Kosten enthalten sind Ausgaben

- für das Brüsseler Büro (Miete und Nebenkosten),
- Organisation und Büromaterialen,
- Repräsentanzkosten,
- Personalkosten für Brüsseler Mitarbeiter.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.