Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Partenalia

Numărul de identificare din Registru: 08910026648-52
Data înscrierii: 12.09.2011 16:05:22

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 19.08.2013 14:09:21
Data ultimei actualizări anuale: 19.08.2013 14:09:21


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Partenalia
Acronim:
Statut juridic: AISBL
Site internet: http://www.partenalia.eu

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Manuel Mendigutia
Funcţie: General Secretary

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Paula Osés
Funcţie: Coordintor

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rue Saint Quentin  5
Cutia poştală: bte. 12
1000 Bruxelles
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 27377204
Număr de fax: (+32) 27366010
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Coordination's Office in Brussels

1, Avenue de la Renaissance, bte. 14
B-1000 Bruxelles
Belgium

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Partenalia is the only no-profit International Association of intermediate local authorities (Nuts III) for inter-territorial cooperation.

It was created in 1993, as a network aiming to enhance the visibility of intermediate local authorities in the process of European integration, and to promote the common policies at the local level.

Today, as an International Association with juridical personality, Partenalia represents the voice of local intermediate authorities in the European arena and offers them a privileged working platform in order to promote innovative initiatives and the interchange of best practices on a transnational scale.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare: PARTENALIA aims at developing European territorial cooperation in order to improve local and European policies that have an impact on Local Intermediate Authorities and other “supra local” institutions. Succeeding in this objective will come about, above all, through the promotion of meetings, exchanges of experience and of good practice in the common areas of interest of the members.

In addition, with a view to reaching this objective, the AISBL PARTENALIA champions the participation of its members in the decision making process within the framework of developing European, regional and local policies, in particular on all matters are connected with financing and management systems.

Finally, the AISBL PARTENALIA aims at having its activities foster and promote the creation of links and the development of joint projects funded with European funds in connection with the themes that have top ranking for the members.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


In 2010 the follow-up of the legislative process has been focused on those policies of interest for PARTENALIA members, such as Employment and social rights, Climate action, Environment and Cohesion Policy. Furthermore, a Special attention has been dedicated to the role of Cities and Regions on the road to the Europe 2020 strategy. In 2010 PARTENALIA coordinator attended the conference organized by the CoR on Local and Regional answer to Social exclusion, as well as the conference on The role of Local and regional Authorities in the future EU environmental policy and the European Day on Europe 2020 strategy: towards a regional and local dimension? Acting smart, sustainable and inclusive.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Politică regională
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 23
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • CROAȚIA
 • FRANȚA
 • ITALIA
 • ROMÂNIA
 • SPANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
CEPLI (European confederation of Local Interlmediate Authorities)

www.cepli.eu

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 08/2012
Buget total: 130.000
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 130.000
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor: 130.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.