Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Air-Conditioning & Refrigeration Manufacturers' Association (Turkey)

Numărul de identificare din Registru: 08741237463-23
Data înscrierii: 15.12.2011 21:53:27

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 18.11.2013 15:54:51
Data ultimei actualizări anuale: 18.11.2013 15:53:36


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Air-Conditioning & Refrigeration Manufacturers' Association (Turkey)
Acronim: ISKID
Statut juridic: Trade Association
Site internet: http://www.iskid.org.tr

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Huseyin M. Yuksel
Funcţie: Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Huseyin M. Yuksel
Funcţie: Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Serifali, Kz kalesi Sok. 1/6 ELite Rezidans A Blok Ümraniye 5/3
34755 Istanbul
TURCIA
Numărul de telefon: (+90) 2164694496
Număr de fax: (+90) 2164694495
Alte informaţii cu privire la datele de contact: member of Eurovent. www.eurovent-association.eu

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The objectives of the ISKID are:

To provide cooperation among its members who are the manufacturers and/or importers of air conditioning and refrigeration equipments in Turkey,

To carry out works to solve the problems of its members,

To protect the rights of the Turkish air-conditioner&refrigeration consumers and companies both at national and international levels, and

To carry on activities to meet the air conditioning and refrigeration needs by being wary of the environmental protection and national economy.

Vision (2011-2012)

ISKID, for the incoming period covering 2011 and 2012, has determined its vision in the following way:

As regards RELIABLENESS, COMPETITIVENESS and INNOVATIVENESS at the national and international markets;

to move our sector at a far better positions than today and to raise environmental awareness and quality of life.

In order to put our vision into practice, the below headlines will constitute our major focus;

- to enhance research-development infrastructure of our sector and university-industry cooperation,
- to promote use of both renewable energy sources and highly productive goods,
- to be much more effective in both national and international media channels,
- to follow and to update policies together with standards,
- to be much more effective on market monitoring via constitution of a terms of reference,
- to decrease unfair competition within our sector, whereas to improve our sector’s trustworthy image,
- to strengthen industry-state relations,
- to follow innovative technologies and to increase cooperation with international institutions.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


none

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Combaterea schimbărilor climatice
  • Extindere
  • Mediu

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
ISKID is a member of Eurovent www.eurovent-association.eu

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 11/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 150000  € şi < 200000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.