Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Air-Conditioning & Refrigeration Manufacturers' Association (Turkey)

Αριθμός μητρώου: 08741237463-23
ημερομηνία της εγγραφής: 15/12/2011 21:53:27

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 18/11/2013 15:54:51
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 18/11/2013 15:53:36

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Air-Conditioning & Refrigeration Manufacturers' Association (Turkey)

ISKID

Trade Association

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Serifali, Kz kalesi Sok. 1/6 ELite Rezidans A Blok, 5/3
Ümraniye
34755 Istanbul
ΤΟΥΡΚΙΑ

(+90) 2164694496

(+90) 2164694495

member of Eurovent. www.eurovent-association.eu

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Huseyin M. Yuksel

Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Huseyin M. Yuksel

Director

    Στόχοι και αποστολή

The objectives of the ISKID are:

To provide cooperation among its members who are the manufacturers and/or importers of air conditioning and refrigeration equipments in Turkey,

To carry out works to solve the problems of its members,

To protect the rights of the Turkish air-conditioner&refrigeration consumers and companies both at national and international levels, and

To carry on activities to meet the air conditioning and refrigeration needs by being wary of the environmental protection and national economy.

Vision (2011-2012)

ISKID, for the incoming period covering 2011 and 2012, has determined its vision in the following way:

As regards RELIABLENESS, COMPETITIVENESS and INNOVATIVENESS at the national and international markets;

to move our sector at a far better positions than today and to raise environmental awareness and quality of life.

In order to put our vision into practice, the below headlines will constitute our major focus;

- to enhance research-development infrastructure of our sector and university-industry cooperation,
- to promote use of both renewable energy sources and highly productive goods,
- to be much more effective in both national and international media channels,
- to follow and to update policies together with standards,
- to be much more effective on market monitoring via constitution of a terms of reference,
- to decrease unfair competition within our sector, whereas to improve our sector’s trustworthy image,
- to strengthen industry-state relations,
- to follow innovative technologies and to increase cooperation with international institutions.

εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

none

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

4

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Διεύρυνση
  • Δράση για το κλίμα
  • Περιβάλλον

    Μέλη

ISKID is a member of Eurovent www.eurovent-association.eu

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  11/2013

>= 150.000  € και < 200.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.