Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Air-Conditioning & Refrigeration Manufacturers' Association (Turkey)

Αριθμός μητρώου: 08741237463-23
ημερομηνία της εγγραφής: 15/12/2011 9:53:27 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 18/11/2013 3:54:51 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 18/11/2013 3:53:36 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Air-Conditioning & Refrigeration Manufacturers' Association (Turkey)
Ακρωνύμιο: ISKID
Νομικό καθεστώς: Trade Association
Δικτυακός τόπος: http://www.iskid.org.tr

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Huseyin M. Yuksel
Θέση: Director

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Huseyin M. Yuksel
Θέση: Director

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 5/3 Serifali, Kz kalesi Sok. 1/6 ELite Rezidans A Blok Ümraniye
34755 Istanbul
ΤΟΥΡΚΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+90) 2164694496
Αριθμός φαξ: (+90) 2164694495
Άλλα στοιχεία: member of Eurovent. www.eurovent-association.eu

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The objectives of the ISKID are:

To provide cooperation among its members who are the manufacturers and/or importers of air conditioning and refrigeration equipments in Turkey,

To carry out works to solve the problems of its members,

To protect the rights of the Turkish air-conditioner&refrigeration consumers and companies both at national and international levels, and

To carry on activities to meet the air conditioning and refrigeration needs by being wary of the environmental protection and national economy.

Vision (2011-2012)

ISKID, for the incoming period covering 2011 and 2012, has determined its vision in the following way:

As regards RELIABLENESS, COMPETITIVENESS and INNOVATIVENESS at the national and international markets;

to move our sector at a far better positions than today and to raise environmental awareness and quality of life.

In order to put our vision into practice, the below headlines will constitute our major focus;

- to enhance research-development infrastructure of our sector and university-industry cooperation,
- to promote use of both renewable energy sources and highly productive goods,
- to be much more effective in both national and international media channels,
- to follow and to update policies together with standards,
- to be much more effective on market monitoring via constitution of a terms of reference,
- to decrease unfair competition within our sector, whereas to improve our sector’s trustworthy image,
- to strengthen industry-state relations,
- to follow innovative technologies and to increase cooperation with international institutions.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
  • εθνικού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 4
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


none

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
  • Διεύρυνση
  • Δράση για το κλίμα
  • Περιβάλλον

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
ISKID is a member of Eurovent www.eurovent-association.eu

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 11/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 150000  € και < 200000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.