Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Union Européenne de l'Hospitalisation Privée

Numărul de identificare din Registru: 08720232266-40
Data înscrierii: 14.09.2009 17:03:44

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 16.09.2013 11:34:38
Data ultimei actualizări anuale: 16.09.2013 11:34:38


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Union Européenne de l'Hospitalisation Privée
Acronim: UEHP
Statut juridic: ASBL
Site internet: http://www.uehp.eu

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Erich Sieber
Funcţie: Président

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Paolo Giordano
Funcţie: Secretaire General

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: lucrezio Caro  67
00193 Rome
ITALIA
Numărul de telefon: (+39) 3215659
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Délégation auprès de l'UE: Av. de la Joyeuse Entrée n.1, 1040 Bruxelles

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Représentation des intérêts de l'hospitalisation privée :
L’UEHP s’intéresse a toute question relative a l’organisation des soins de santé en Europe que ce soit au point de vue réglementaire, politique, économique ou tout autre qui pourrait avoir une incidence sur la qualité de l’offre de soins.

L'UEHP a pour but de promouvoir, de défendre et de représenter l'Hospitalisation Privée en Europe et de s'intéresser aux conditions politiques et économiques de nature a favoriser l'initiative privée dans le domaine de la santé, ainsi que l'étude et la défense des meilleures conditions de fonctionnement et de gestion des institutions de soins privées.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Représentation auprès des Institutions Européennes

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Concurenţă
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Sănătate publică

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 09/2011 - 09/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 200.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Le budget est entièrement couvert par les Associations nationales membres de l'UEHP

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.