Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Union Européenne de l'Hospitalisation Privée

Tunnusnumber registris: 08720232266-40
Registreerimise kuupäev: 14/09/2009 17:03:44

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 15/09/2014 16:17:57
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 15/09/2014 16:17:57

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Union Européenne de l'Hospitalisation Privée

UEHP

ASBL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

lucrezio Caro, 67
00193 Rome
ITAALIA

(+39) 63215659

(+) 

Délégation auprès de l'UE: Av. de la Joyeuse Entrée n.1, 1040 Bruxelles

    Juriidiliselt vastutav isik

Erich Sieber

Président

    ELi asjade eest vastutav isik

Paolo Giordano

Secretaire General

    Eesmärgid ja ülesanded

Représentation des intérêts de l'hospitalisation privée :
L’UEHP s’intéresse a toute question relative a l’organisation des soins de santé en Europe que ce soit au point de vue réglementaire, politique, économique ou tout autre qui pourrait avoir une incidence sur la qualité de l’offre de soins.

L'UEHP a pour but de promouvoir, de défendre et de représenter l'Hospitalisation Privée en Europe et de s'intéresser aux conditions politiques et économiques de nature a favoriser l'initiative privée dans le domaine de la santé, ainsi que l'étude et la défense des meilleures conditions de fonctionnement et de gestion des institutions de soins privées.

üleeuroopalised

    Tegevused

Représentation auprès des Institutions Européennes

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Ettevõtlus
  • Konkurents
  • Rahvatervis
  • Regionaalpoliitika
  • Siseturg
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

09/2011  -  09/2012

240 000 €

0 €

0 €

Le budget est entièrement couvert par les Associations nationales membres de l'UEHP

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.