Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Jaguar Land Rover Limited

Tunnistenumero rekisterissä: 08618215943-22
Rekisteröintipäivä: 30.5.2011 11:45:51

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 1.8.2014 10:34:25
Edellinen vuotuinen päivitys: 19.5.2014 10:40:13


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Jaguar Land Rover Limited
Lyhenne: JLR
Organisaation oikeudellinen muoto: UK Registered Companies
Internet-osoite: http://www.jaguarlandrover.com/index.html

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Dr Ralf Speth
Tehtävä organisaatiossa: CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Nicky Denning
Tehtävä organisaatiossa: Head of European Government Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Banbury Road  1
CV35 0RR Gaydon
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44192) 6 649556
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: European Government Affairs Office:
(Ms) Nicky Denning
Head of Office
Avenue d'Auderghem 22-28
1040 Brussels
Belgium
Tel: +32 2238 1044

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: - Vehicle design, manufacture and distribution of luxury/premium vehicles on a global basis (with sales representation in each EU Member State)
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Michael Bryan 30.8.2014 26.8.2015
Nicola Jane Denning 5.8.2014 1.8.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Corporate representation where European legislation impacts on auto industry

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
- member of ACEA
- member of Forum of Automobile and Society via ACEA

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2013 - 04/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 150000  € - < 200000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Nicky Denninng