Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Jaguar Land Rover Limited

Αριθμός μητρώου: 08618215943-22
ημερομηνία της εγγραφής: 30/05/2011 11:45:51

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 01/04/2015 10:36:21
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 01/04/2015 10:36:21
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 01/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Jaguar Land Rover Limited

JLR

UK Registered Companies

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Abbey Road
CV3 4LF Coventry
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44192) 6 649556

Avenue d'Auderghem 22-28
1040 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 22381044

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Dr Ralf Speth

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Nicky Denning

Head of European Government Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Vehicle design, manufacture and distribution of luxury/premium vehicles on a global basis (with sales representation in each EU Member State)

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

CO2 post 2020
Energy Union
WLTP / RDE / Air Quality
Trade issues
Connectivity

Speaker at events on Reshoring, Skills and funding
Speaker at events on Skills


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Corporate representation where European legislation impacts on auto industry

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 2  

2

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Nicola Jane Denning 05/08/2014 01/08/2015
Michael Bryan 30/08/2014 26/08/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

None

- member of ACEA
- member of Business Europe
- member of CBI

    Οικονομικά στοιχεία

04/2014  -  04/2015

>= 50.000 € και < 99.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Nicky Denninng