Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

VALMERE

Id-nummer i registret: 08536877819-72
Registreringsdag: 2012-01-24 12:08:17

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-13 15:53:13
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-13 15:53:13


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: VALMERE
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): SAS
Webbplats: http://www.valmere.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: LOUIS BOISGIBAULT
Befattning: PRESIDENT

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Louis Boisgibault
Befattning: President

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: avenue Théophile Gautier  31
75016 Paris
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 0975372195
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: VALMERE est un cabinet de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Nous aidons à réduire les consommations d'énergies et les émissions de CO2, à produire de l'électricité verte et à former les responsables de projets.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2,5
Kompletterande upplysningar: le Président de VALMERE est actuellement enseignant chercheur doctorant. Il est rattaché au laboratoire de recherche Espace Nature et Culture (ENeC), Unité Mixte de Recherche 8185 Sorbonne CNRS, école doctorale de géographie de Paris.

Le laboratoire est situé Maison de la Recherche, Université Paris Sorbonne, 28 rue Serpente, 75005 Paris.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Pas de recherches et missions directement liées à l'UE malgré de nombreuses démarches pour participer au programme Horizon 2020.

2013 :

- mission en Roumanie pour le compte d'un assureur, afin d'évaluer les risques de construction et d'exploitation pour des projets énergies renouvelables.
- communication à Lomé, TOGO, pour la Banque Ouest Africaine de Développement, sur l'énergie solaire.

Publications :
- Carbon constraint in the Mediterranean.
- L'énergie solaire après Fukushima, la nouvelle donne (Medicilline).

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Klimatarbetet
 • Miljö
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Institut Français des administrateurs, France, member of European Network ECODA in Brussels.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • CCIP
 • SNCF
 • IPEMED
 • BOAD
 • Groupama

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Je précise avoir souscrit au code de conduite suivant