Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

VALMERE

Id-nummer i registret: 08536877819-72
Registreringsdag: 24/01/2012 12:08:17

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 26/01/2015 09:46:48
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 26/01/2015 09:46:48

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

VALMERE

SAS

    Val av sektion

I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

avenue Théophile Gautier, 31
75016 Paris
FRANKRIKE

(+33) 0975372195

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Véronique BOISGIBAULT

PRESIDENT

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Louis Boisgibault

Associé

    Mål och uppdrag

VALMERE est un cabinet de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Nous aidons à réduire les consommations d'énergies et les émissions de CO2, à produire de l'électricité verte et à former les responsables de projets.

Globala

    Verksamhet

Pré-diagnostic énergétique sur des sites industriels, en Roumanie.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Klimatarbetet
  • Miljö
  • Utbildning

    Medlemskap

Réseau d'enseignants chercheurs

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 50 000  €

  • CCIP
  • SNCF
  • IPEMED
  • BOAD
  • Groupama
  • TOTAL

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Je précise avoir souscrit au code de conduite suivant