Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

VALMERE

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 08536877819-72
Data Reġistrazzjoni: 24/01/2012 12:08:17

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 13/01/2014 15:53:13
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 13/01/2014 15:53:13


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: VALMERE
Akronimu:
Statut legali: SAS
Websajt: http://www.valmere.com

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  LOUIS BOISGIBAULT
Kariga: PRESIDENT

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Louis Boisgibault
Kariga: President

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 31 avenue Théophile Gautier 
Paris 75016
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 0975372195
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: VALMERE est un cabinet de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Nous aidons à réduire les consommations d'énergies et les émissions de CO2, à produire de l'électricité verte et à former les responsables de projets.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2.5
Informazzjoni Kumplimentari: le Président de VALMERE est actuellement enseignant chercheur doctorant. Il est rattaché au laboratoire de recherche Espace Nature et Culture (ENeC), Unité Mixte de Recherche 8185 Sorbonne CNRS, école doctorale de géographie de Paris.

Le laboratoire est situé Maison de la Recherche, Université Paris Sorbonne, 28 rue Serpente, 75005 Paris.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Pas de recherches et missions directement liées à l'UE malgré de nombreuses démarches pour participer au programme Horizon 2020.

2013 :

- mission en Roumanie pour le compte d'un assureur, afin d'évaluer les risques de construction et d'exploitation pour des projets énergies renouvelables.
- communication à Lomé, TOGO, pour la Banque Ouest Africaine de Développement, sur l'énergie solaire.

Publications :
- Carbon constraint in the Mediterranean.
- L'énergie solaire après Fukushima, la nouvelle donne (Medicilline).

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Edukazzjoni
 • Enerġija

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Institut Français des administrateurs, France, member of European Network ECODA in Brussels.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
< 50000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • CCIP
 • SNCF
 • IPEMED
 • BOAD
 • Groupama

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
Je précise avoir souscrit au code de conduite suivant