Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

VALMERE

Identifikační číslo v rejstříku: 08536877819-72
Datum registrace: 24/01/2012 12:08:17

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 26/01/2015 09:46:48
Datum poslední roční aktualizace je: 26/01/2015 09:46:48

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

VALMERE

SAS

    Oddíl Registrace

I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

avenue Théophile Gautier, 31
75016 Paris
FRANCIE

(+33) 0975372195

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

paní  Véronique BOISGIBAULT

PRESIDENT

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Louis Boisgibault

Associé

    Cíle a úkoly

VALMERE est un cabinet de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Nous aidons à réduire les consommations d'énergies et les émissions de CO2, à produire de l'électricité verte et à former les responsables de projets.

celosvětové

    Činnosti

Pré-diagnostic énergétique sur des sites industriels, en Roumanie.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Energetika
  • Vzdělávání
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Réseau d'enseignants chercheurs

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 50 000  €

  • CCIP
  • SNCF
  • IPEMED
  • BOAD
  • Groupama
  • TOTAL

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Je précise avoir souscrit au code de conduite suivant