Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

VALMERE

Identifikační číslo v rejstříku: 08536877819-72
Datum registrace: 24.1.12 12:08:17

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 13.1.14 15:53:13
Datum poslední roční aktualizace je 13.1.14 15:53:13


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: VALMERE
Zkratka:
Právní forma SAS
Internetové stránky: http://www.valmere.com

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: odborné poradenské společnosti

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  LOUIS BOISGIBAULT
Funkce: PRESIDENT

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Louis Boisgibault
Funkce: President

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: avenue Théophile Gautier  31
75016 Paris
FRANCIE
Telefon: (+33) 0975372195
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: VALMERE est un cabinet de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Nous aidons à réduire les consommations d'énergies et les émissions de CO2, à produire de l'électricité verte et à former les responsables de projets.
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2,5
Doplňující informace: le Président de VALMERE est actuellement enseignant chercheur doctorant. Il est rattaché au laboratoire de recherche Espace Nature et Culture (ENeC), Unité Mixte de Recherche 8185 Sorbonne CNRS, école doctorale de géographie de Paris.

Le laboratoire est situé Maison de la Recherche, Université Paris Sorbonne, 28 rue Serpente, 75005 Paris.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Pas de recherches et missions directement liées à l'UE malgré de nombreuses démarches pour participer au programme Horizon 2020.

2013 :

- mission en Roumanie pour le compte d'un assureur, afin d'évaluer les risques de construction et d'exploitation pour des projets énergies renouvelables.
- communication à Lomé, TOGO, pour la Banque Ouest Africaine de Développement, sur l'énergie solaire.

Publications :
- Carbon constraint in the Mediterranean.
- L'énergie solaire après Fukushima, la nouvelle donne (Medicilline).

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Institut Français des administrateurs, France, member of European Network ECODA in Brussels.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
< 50000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • CCIP
 • SNCF
 • IPEMED
 • BOAD
 • Groupama

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Je précise avoir souscrit au code de conduite suivant