Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Gender 5 Plus

Numer identyfikacyjny w rejestrze 08506057684-79
Data rejestracji: 12-01-11 16:32:17

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-18 20:06:41
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-18 20:06:41


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Gender 5 Plus
Nazwa skrócona: G5+
Status prawny: Asbl under Belgian law
Strona internetowa:

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Barbara Helfferich
Pełniona funkcja: President

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Barbara Helfferich
Pełniona funkcja: President

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Avenue d'Auderghem  322
1040 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32 2) 539 3543
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: G5 promotes equality between women and men in order to help bring about gender justice in the European Union and beyond. It pursues these goals through studies, projects, conferences,etc. G5 is set to work together with the European institutions. Its members have a wide range of knowledge about gender issues.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


The organisation established itself in April 2011. We are working to increase the number of women in the European Parliament. In particular, we are encouraging women to vote and are developing a manifesto which proposes specific policies for gender equality that we wish the European Parliament to take up.

We are also offering our specific expertise on gender and the environment to national and European institutions.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • rozwój
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 5
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • BELGIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • NIEMCY
 • WIELKA BRYTANIA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 12/2012 - 12/2013
Budżet ogólny: 200
w tym środki publiczne:
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 200
- darowizny:
- składki członkowskie: 200
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.