Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Gender 5 Plus

Αριθμός μητρώου: 08506057684-79
ημερομηνία της εγγραφής: 11/01/2012 16:32:17

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 14/01/2015 16:19:12
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 14/01/2015 16:19:12

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Gender 5 Plus

G5+

Asbl under Belgian law

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue d'Auderghem, 322
1040 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32 2) 539 3543

(+) 

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Barbara Helfferich

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Barbara Helfferich

President

    Στόχοι και αποστολή

G5 promotes equality between women and men in order to help bring about gender justice in the European Union and beyond. It pursues these goals through studies, projects, conferences,etc. G5 is set to work together with the European institutions. Its members have a wide range of knowledge about gender issues.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

The organisation established itself in April 2011. We are working to increase the number of women in the European Parliament. In particular, we are encouraging women to vote and are developing a manifesto which proposes specific policies for gender equality that we wish the European Parliament to take up.

We are also offering our specific expertise on gender and the environment to national and European institutions.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Περιβάλλον

    Μέλη

5

 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

250 €

 €

 €

 €

 €

 €

250 €

 €

250 €

< 50.000  €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.