Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

International Cost Engineering Council

Inschrijvingsnummer in het register 08418057630-03
Inschrijvingsdatum: 9-1-12 9:10:36

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 13-12-13 9:13:44
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 13-12-13 9:13:44


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: International Cost Engineering Council
Acroniem: ICEC
Rechtsvorm: Worldwide confederation of cost engineering, quantity surveying and project management professional societies
Website: http://www.icoste.org

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Peter Smith
Functie: Secretary & Treasurer

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Gianluca di Castri
Functie: Delegate in Region 2 for the Italian Association AICE

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor York Street  6/65
2000 Sydney NSW
AUSTRALIË
Telefoon: (+612) 92621822
Faxnummer: (+612) 92791400
Overige contactgegevens: The confederation has members in almost all European countries. The associations worldwide are divided into 4 regions, out of which REGION 2 is relevant to Europe and Middle East. Further information can be found at ICEC website.

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The ICEC is a non profit, non political, organisation founded in 1976, aiming at promoting cooperation between national and international cost engineering, quantity surveying and project management organisations worldwide. Region 2 council is in charge for Europe and Middle East.
The ICEC has been registered as NGO at the Economic and Social Council of the United Nations.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 6
Aanvullende informatie: The persons failing under this scope will be the President, the Secretary and the Accredited Representatives for Region 2

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Directive on Professions - Green Paper

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Concurrentie
 • Cultuur
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Interne markt
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Trans-Europese netwerken
 • Vervoer
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

The balance sheet of the ICEC can be found at the ICEC website

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
ICEC code of ethics