Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

International Cost Engineering Council

Tunnistenumero rekisterissä: 08418057630-03
Rekisteröintipäivä: 09/01/2012 09:10:36

Tietoja päivitetty viimeksi: 05/02/2015 22:10:49
Edellinen vuotuinen päivitys: 05/02/2015 22:10:49
Päivitettävä viimeistään: 05/02/2017

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

International Cost Engineering Council

ICEC

Worldwide confederation of cost engineering, quantity surveying and project management professional societies

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Level 3, 70 Pitt Street
2000 Sydney NSW
AUSTRALIA

(+612)92621822

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Peter Smith

Secretary General

    EU-suhteista vastaava henkilö

Gianluca di Castri

ICEC Region 2 Director & Delegate for the Italian Association AICE

    Tavoitteet ja tehtävät

The ICEC is a non profit, non political, organisation founded in 1976, aiming at promoting cooperation between national and international cost engineering, quantity surveying and project management organisations worldwide. Region 2 council is in charge for Europe and Middle East.
The ICEC has been registered as NGO at the Economic and Social Council of the United Nations.

maailmanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

Directive on Professions

Bi-Annual Newsletter communicating information


 

En

En

En

En

En

Directive on Professions - Green Paper

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 1

1

0,2

The persons failing under this scope will be the Chair, the Secretary General and the Accredited Representatives for Region 2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

http://www.icoste.org/category/membership/

    Rahoitustiedot

07/2013  -  06/2014

< 9 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

The balance sheet of the ICEC can be found on the ICEC website

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
ICEC code of ethics