Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Fachverband der Maschinen & Metallwarenindustrie

Identifikačné číslo v Registri: 08290427831-34
Dátum registrácie: 24/01/2012 19:02:12

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 10/02/2015 12:32:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10/02/2015 12:32:32
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 10/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Fachverband der Maschinen & Metallwarenindustrie

FMMI

Körperschaft öffentlichen Rechts

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Wiedner Hauptstraße, 63
1045 Wien
RAKÚSKO

(+43) 5 909 00 3482

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Berndt-Thomas Krafft

Geschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Christoph Riedmann

EU Affairs Manager, Vertreter des FMMI bei Orgalime

    Ciele a poslanie

Die österreichische Maschinen & Metallwaren Industrie ist im Fachverband FMMI organisiert, um damit die Interessen aller Unternehmen aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau und Metallwaren bestmöglich zu vertreten.

Der FMMI vertritt in Österreich etwa 1200 Unternehmen. Die Maschinen- und Metallwarenindustrie beschäftigt derzeit rund 120000 Personen und spielt damit eine Schlüsselrolle bei der industriellen Beschäftigung in Österreich. Im Jahr 2013 hatte die Branche einen Produktionswert von rund 34,5 Milliarden Euro, was ca. 30 % Anteil an der Industrieproduktion in Österreich entspricht.
Der Anteil der Branche am österreichischen BIP betrug 2013 5%.

Oberstes Ziel des FMMI ist die Mitwirkung an der Gestaltung von maßgeblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um den erfolgreichen Fortbestand der Unternehmen der Maschinen- und Metallwarenindustrie im internationalen Wettbewerb zu sichern.
Zudem verhandelt der FMMI mit den Gewerkschaften Kollektivverträge für alle Mitgliedsbetriebe und schließt diese auch ab.

Der FMMI agiert vornehmlich als
- Interessensvertretung
- Informations- und Servicestelle
- Unterstützung bei individuellen Anliegen und Fragen

Auf europäischer Ebene geht der FMMI Kooperationen und Allianzen ein und arbeitet mit europäischen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden zusammen, insbesondere ORGALIME/The European Engineering Industries Association (siehe Punkt Netzwerke). Der FMMI tritt auch selbst als Stakeholder auf.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Industriepolitik,
Binnenmarkt,
Technische Harmonisierung,
Forschung und Entwicklung,
Außenhandel,
Umwelt und Energie,
Bildung,
EU-Wirtschaftsrecht


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Industriepolitik,
Binnenmarkt,
Technische Harmonisierung,
Forschung und Entwicklung,
Außenhandel,
Umwelt und Energie,
Bildung,
EU-Wirtschaftsrecht,

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

Diese Personen sind nur teilweise an Tätigkeiten im Rahmen des Transparenzregisters beteiligt

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Christoph RIEDMANN 10/10/2014 08/10/2015
Sabine HESSE 02/12/2014 28/11/2015

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://www.fmmi.at/der-fmmi/firmen-und-produkte/

Orgalime,
CECIMO,
CEMA,
CEEMET,
CIMAC,
CECOF,
CEETB,
ManuFuture,
EFFRA

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
ORGALIME Code of Conduct