Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Fachverband der Maschinen & Metallwarenindustrie

Identifikačné číslo v Registri: 08290427831-34
Dátum registrácie: 24.1.2012 19:02:12

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 8.1.2014 13:23:16
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 8.1.2014 13:23:16


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Fachverband der Maschinen & Metallwarenindustrie
Skratka: FMMI
Právna forma: Körperschaft öffentlichen Rechts
Internetová stránka: http://www.fmmi.at

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Berndt-Thomas Krafft
Funkcia: Geschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Christoph Riedmann
Funkcia: EU Affairs Manager, Vertreter des FMMI bei Orgalime

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Wiedner Hauptstraße  63
1045 Wien
RAKÚSKO
Telefónne číslo: (+43) 5 909 00 3482
Fax: (+43) 1 505 10 20
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Die österreichische Maschinen & Metallwaren Industrie ist im Fachverband FMMI organisiert, um damit die Interessen aller Unternehmen aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau und Metallwaren bestmöglich zu vertreten.

Der FMMI vertritt in Österreich etwa 1200 Betriebe. Die Maschinen- und Metallwarenindustrie beschäftigt derzeit rund 120000 Personen und spielt damit eine Schlüsselrolle bei der industriellen Beschäftigung in Österreich. Im Jahr 2012 hat die Branche rund 39,6 Milliarden Euro erwirtschaftet und damit 6,5 Prozent zum österreichischen BIP beigetragen.

Oberstes Ziel des FMMI ist die Mitwirkung an der Gestaltung von maßgeblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um den erfolgreichen Fortbestand der Unternehmen der Maschinen- und Metallwarenindustrie im internationalen Wettbewerb zu sichern.
Zudem verhandelt der FMMI mit den Gewerkschaften Kollektivverträge für alle Mitgliedsbetriebe und schließt diese auch ab.

Der FMMI agiert vornehmlich als
- Interessensvertretung
- Informations- und Servicestelle
- Unterstützung bei individuellen Anliegen und Fragen

Auf europäischer Ebene geht der FMMI Kooperationen und Allianzen ein und arbeitet mit europäischen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden zusammen, insbesondere ORGALIME/The European Engineering Industries Association (siehe Punkt Netzwerke). Der FMMI tritt auch selbst als stakeholder auf.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 8
Doplňujúce údaje: Diese Personen sind nur teilweise an Tätigkeiten im Rahmen des Transparenzregisters beteiligt

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Industriepolitik,
Binnenmarkt,
Technische Harmonisierung,
Forschung und Entwicklung,
Außenhandel,
Umwelt und Energie,
Bildung,
EU-Wirtschaftsrecht,

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Orgalime,
CECIMO,
CEMA,
CEEMET,
CIMAC,
CECOF,
CEETB,
ManuFuture,
EFFRA

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.