Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Fachverband der Maschinen & Metallwarenindustrie

Identifikační číslo v rejstříku: 08290427831-34
Datum registrace: 24/01/2012 19:02:12

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 10/02/2015 12:32:32
Datum poslední roční aktualizace je: 10/02/2015 12:32:32
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 10/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Fachverband der Maschinen & Metallwarenindustrie

FMMI

Körperschaft öffentlichen Rechts

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Wiedner Hauptstraße, 63
1045 Wien
RAKOUSKO

(+43)5 909 00 3482

    Osoba s právní odpovědností

pan  Berndt-Thomas Krafft

Geschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Christoph Riedmann

EU Affairs Manager, Vertreter des FMMI bei Orgalime

    Cíle a úkoly

Die österreichische Maschinen & Metallwaren Industrie ist im Fachverband FMMI organisiert, um damit die Interessen aller Unternehmen aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau und Metallwaren bestmöglich zu vertreten.

Der FMMI vertritt in Österreich etwa 1200 Unternehmen. Die Maschinen- und Metallwarenindustrie beschäftigt derzeit rund 120000 Personen und spielt damit eine Schlüsselrolle bei der industriellen Beschäftigung in Österreich. Im Jahr 2013 hatte die Branche einen Produktionswert von rund 34,5 Milliarden Euro, was ca. 30 % Anteil an der Industrieproduktion in Österreich entspricht.
Der Anteil der Branche am österreichischen BIP betrug 2013 5%.

Oberstes Ziel des FMMI ist die Mitwirkung an der Gestaltung von maßgeblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um den erfolgreichen Fortbestand der Unternehmen der Maschinen- und Metallwarenindustrie im internationalen Wettbewerb zu sichern.
Zudem verhandelt der FMMI mit den Gewerkschaften Kollektivverträge für alle Mitgliedsbetriebe und schließt diese auch ab.

Der FMMI agiert vornehmlich als
- Interessensvertretung
- Informations- und Servicestelle
- Unterstützung bei individuellen Anliegen und Fragen

Auf europäischer Ebene geht der FMMI Kooperationen und Allianzen ein und arbeitet mit europäischen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden zusammen, insbesondere ORGALIME/The European Engineering Industries Association (siehe Punkt Netzwerke). Der FMMI tritt auch selbst als Stakeholder auf.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Industriepolitik,
Binnenmarkt,
Technische Harmonisierung,
Forschung und Entwicklung,
Außenhandel,
Umwelt und Energie,
Bildung,
EU-Wirtschaftsrecht


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Industriepolitik,
Binnenmarkt,
Technische Harmonisierung,
Forschung und Entwicklung,
Außenhandel,
Umwelt und Energie,
Bildung,
EU-Wirtschaftsrecht,

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

Diese Personen sind nur teilweise an Tätigkeiten im Rahmen des Transparenzregisters beteiligt

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Sabine HESSE 10/10/2015 08/10/2016

    Oblasti zájmu

 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Podnikání
 • Sport
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Vnější vztahy
 • Vzdělávání
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.fmmi.at/der-fmmi/firmen-und-produkte/

Orgalime,
CECIMO,
CEMA,
CEEMET,
CIMAC,
CECOF,
CEETB,
ManuFuture,
EFFRA

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
ORGALIME Code of Conduct