Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Dufry AG

Identifikačné číslo v Registri: 08261728595-08
Dátum registrácie: 16/04/2012 14:15:15

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 11:21:58
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 11:21:58
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Dufry AG

Dufry

Ltd

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Brunngässlein, 12
4020 Basel
ŠVAJČIARSKO

(+41) 612664581

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Andreas Schneiter

CFO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Yves Gerster

Treasurer

    Ciele a poslanie

Dufry is a global travel retailer with operations in more than 60 countries (after the closing of the Transaction of Nuance Group on 09.09.2014).

Dufry operates over 1'700 shops located at airports, cruise liners, seaports, and other touristic locations.

We developed a strong portfolio of long-term concessions with airport authorities and other landlords.

Dufry provides its customers with prestigious brands from more than 1'500 suppliers.

Our customers rely on the professional services of over 21'500 Dufry employees.

Global and local. Dufry is globally active, with its corporate structure organized in four regions. We work with local partners and adjust our offerings to the local habits of our customers.

Dufry has a clear vision -- We want to be the industry's most innovative and profitable company.

Dufry has been pursuing a strategy of profitable growth with focus on tourist destinations in emerging markets.

Dufry Ltd is publicly listed in Switzerland and in Brazil.

The headquarters of our Group are located in Basel, Switzerland. Our company's history goes back to its foundation in 1865.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

credit card regulation


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

credit card regulation

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Obchod

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.