Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Dufry Group

Identifikačné číslo v Registri: 08261728595-08
Dátum registrácie: 16.4.2012 14:15:15

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 17.4.2014 9:01:37
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17.4.2014 9:01:37


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Dufry Group
Skratka: Dufry
Právna forma: Ltd
Internetová stránka: http://www.dufry.ch

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Andreas Schneiter
Funkcia: CFO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Yves Gerster
Funkcia: Treasurer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Brunngässlein  12
4020 Basel
ŠVAJČIARSKO
Telefónne číslo: (+41) 612664581
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Dufry is a global travel retailer with operations in 47 countries (as of 30.06.2013).

Dufry operates more than 1350 shops located at airports, cruise liners, seaports, and other touristic locations.

We developed a strong portfolio of long-term concessions with airport authorities and other landlords.

Dufry provides its customers with prestigious brands from more than 1500 suppliers.

Our customers rely on the professional services of over 16800 Dufry employees.

Global and local. Dufry is globally active, with its corporate structure organized in four regions. We work with local partners and adjust our offerings to the local habits of our customers.

Dufry has a clear vision -- We want to be the industry's most innovative and profitable company.

Dufry has been pursuing a strategy of profitable growth with focus on tourist destinations in emerging markets.

Dufry Ltd is publicly listed in Switzerland and in Brazil.

The headquarters of our Group are located in Basel, Switzerland. Our company's history goes back to its foundation in 1865.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


credit card regulation

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Obchod

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 1 €
Granty: 1 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.