Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Dufry Group

Tunnistenumero rekisterissä: 08261728595-08
Rekisteröintipäivä: 16.4.2012 14:15:15

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.4.2014 9:01:37
Edellinen vuotuinen päivitys: 17.4.2014 9:01:37


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Dufry Group
Lyhenne: Dufry
Organisaation oikeudellinen muoto: Ltd
Internet-osoite: http://www.dufry.ch

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Andreas Schneiter
Tehtävä organisaatiossa: CFO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Yves Gerster
Tehtävä organisaatiossa: Treasurer

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Brunngässlein  12
4020 Basel
SVEITSI
Puhelinnumero: (+41) 612664581
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Dufry is a global travel retailer with operations in 47 countries (as of 30.06.2013).

Dufry operates more than 1350 shops located at airports, cruise liners, seaports, and other touristic locations.

We developed a strong portfolio of long-term concessions with airport authorities and other landlords.

Dufry provides its customers with prestigious brands from more than 1500 suppliers.

Our customers rely on the professional services of over 16800 Dufry employees.

Global and local. Dufry is globally active, with its corporate structure organized in four regions. We work with local partners and adjust our offerings to the local habits of our customers.

Dufry has a clear vision -- We want to be the industry's most innovative and profitable company.

Dufry has been pursuing a strategy of profitable growth with focus on tourist destinations in emerging markets.

Dufry Ltd is publicly listed in Switzerland and in Brazil.

The headquarters of our Group are located in Basel, Switzerland. Our company's history goes back to its foundation in 1865.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


credit card regulation

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Kauppapolitiikka

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 1 €
Avustukset: 1 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.