Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Dufry AG

Identifikační číslo v rejstříku: 08261728595-08
Datum registrace: 16/04/2012 14:15:15

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 11:21:58
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 11:21:58
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Dufry AG

Dufry

Ltd

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Brunngässlein, 12
4020 Basel
ŠVÝCARSKO

(+41)612664581

    Osoba s právní odpovědností

pan  Andreas Schneiter

CFO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Yves Gerster

Treasurer

    Cíle a úkoly

Dufry is a global travel retailer with operations in more than 60 countries (after the closing of the Transaction of Nuance Group on 09.09.2014).

Dufry operates over 1'700 shops located at airports, cruise liners, seaports, and other touristic locations.

We developed a strong portfolio of long-term concessions with airport authorities and other landlords.

Dufry provides its customers with prestigious brands from more than 1'500 suppliers.

Our customers rely on the professional services of over 21'500 Dufry employees.

Global and local. Dufry is globally active, with its corporate structure organized in four regions. We work with local partners and adjust our offerings to the local habits of our customers.

Dufry has a clear vision -- We want to be the industry's most innovative and profitable company.

Dufry has been pursuing a strategy of profitable growth with focus on tourist destinations in emerging markets.

Dufry Ltd is publicly listed in Switzerland and in Brazil.

The headquarters of our Group are located in Basel, Switzerland. Our company's history goes back to its foundation in 1865.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

credit card regulation


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

credit card regulation

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Obchod

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.