Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Verband der Europäischen Bettfedern- und Bettwarenindustrie e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 08235168608-91
Dátum registrácie: 17/04/2012 14:28:27

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 30/03/2015 12:14:53
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30/03/2015 12:14:53
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 30/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Verband der Europäischen Bettfedern- und Bettwarenindustrie e.V.

EDFA

e. V.

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Thomas-Mann-Straße, 9
55122 Mainz
NEMECKO

(+49)6131588560

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Dr. Juliane Eva Hedderich

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Dr. Juliane Eva Hedderich

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

    Ciele a poslanie

Förderung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Bettfedernindustrie

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

TTIP


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Maßnahmen zum Aufbau eines Traceability-Systems für Federn und Daunen als tierische Nebenprodukte

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

Stewart MacDonald, Peter Bøgh Petersen, Dr. Juliane Hedderich

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Bezpečnosť potravín
  • Clá
  • Hospodárska súťaž
  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Spotrebitelia
  • Vnútorný trh
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://www.edfa.eu/de/ueber-uns/mitglieder.html

VDFI, EDFA, Traumpass e.V. , Traumpass fashion

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

20 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Dr. Juliane Hedderich