Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Verband der Europäischen Bettfedern- und Bettwarenindustrie e.V.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 08235168608-91
Data Reġistrazzjoni: 17/04/2012 14:28:27

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 21/03/2014 08:12:37
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 21/03/2014 08:12:37


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Verband der Europäischen Bettfedern- und Bettwarenindustrie e.V.
Akronimu: EDFA
Statut legali: e. V.
Websajt: http://www.edfa.eu

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Dr. Juliane Eva Hedderich
Kariga: Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Dr. Juliane Eva Hedderich
Kariga: Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 9 Thomas-Mann-Straße 
Mainz 55122
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 6131588560
Numru tal-faks: (+49) 61315885615
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Förderung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Bettfedernindustrie
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari: Jan Kuilema, Peter Bøgh Petersen, Dr. Juliane Hedderich

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Maßnahmen zum Aufbau eines Traceability-Systems für Federn und Daunen als tierische Nebenprodukte

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Dwana
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Sikurezza tal-ikel
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
VDFI, EDFA, Traumpass e.V. , Traumpass fashion

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 2,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
Dr. Juliane Hedderich