Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Andreas STIHL AG & Co. KG

Αριθμός μητρώου: 08122337648-18
ημερομηνία της εγγραφής: 09/01/2012 17:03:43

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 07/01/2015 10:27:40
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 22/12/2014 10:54:58

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Andreas STIHL AG & Co. KG

STIHL

Aktiengesellschaft

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Andreas-Stihl-Strasse, 4
71336 Waiblingen
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 7151260

(+) 

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Wolfgang Zahn

Vorstand Entwicklung

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Christina Wedel, Dr.

Senior Manager Emissions & Regulatory Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Leading european manufacturer of handheld and ground supported forest and garden tools like chainsaws, hedge trimmers and brush cutters.

Main interests are the active development of environmental and safety regulations for products, driven with internal combustion as well as electric engines.

παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

developing/tracking of the following directives and programs:

- NRMM non road mobile machinery directive (exhaust gases)
- OND Outdoor noise directive
- MD machinery directive
- RoHS
- WEEE
- REACH
- ErP
- CO2-Emissions
- unfair competition
- IP regulations

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

3

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Δράση για το κλίμα
  • Εξωτερικές σχέσεις
  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Εσωτερική αγορά
  • Καταναλωτές
  • Περιβάλλον
  • Τελωνεία

    Μέλη

member of the following european organizations:

-Euromot
-EGMF
-ZVEI
-EPTA

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 50.000  € και < 100.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.