Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Andreas STIHL AG & Co. KG

Αριθμός μητρώου: 08122337648-18
ημερομηνία της εγγραφής: 09/01/2012 17:03:43

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 30/03/2015 11:51:00
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 30/03/2015 11:51:00
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 30/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Andreas STIHL AG & Co. KG

STIHL

Aktiengesellschaft

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Andreas-Stihl-Strasse, 4
71336 Waiblingen
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 7151260

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Wolfgang Zahn

Vorstand Entwicklung

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Christina Wedel, Dr.

Senior Manager Emissions & Regulatory Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Leading european manufacturer of handheld and ground supported forest and garden tools like chainsaws, hedge trimmers and brush cutters.

Main interests are the active development of environmental and safety regulations for products, driven with internal combustion as well as electric engines.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Review of NRMM Directive, Machinery Directive, Outdoor Noie Directive


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

developing/tracking of the following directives and programs:

- NRMM non road mobile machinery directive (exhaust gases)
- OND Outdoor noise directive
- MD machinery directive
- RoHS
- WEEE
- REACH
- ErP
- CO2-Emissions
- unfair competition
- IP regulations

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1   25%: 3

4

1,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Δράση για το κλίμα
  • Εξωτερικές σχέσεις
  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Εσωτερική αγορά
  • Καταναλωτές
  • Περιβάλλον
  • Τελωνεία

    Μέλη

member of the following european organizations:

-Euromot
-EGMF
-ZVEI
-EPTA

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.