Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Verband Beratender Ingenieure

Id-nummer i registret: 0799783242-33
Registreringsdag: 2008-07-25 16:30:35

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-01 10:59:22
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-01 10:59:22


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Verband Beratender Ingenieure
Förkortning: VBI
Associationsform (rättslig ställning): e. V.
Webbplats: http://www.vbi.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Arno Metzler
Befattning: Hauptgeschäftsführer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Arno Metzler
Befattning: HGF

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Budapesterstraße  31
10787 Berlin
TYSKLAND
Telefon: (+030) 26062200
Fax: (+030) 26062100
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: wirtschaftliche und berufspolitische Interessenvertretung von 3000 Ingenieurberatungsunternehmen und Architekturbüros,
weltweite Interessenvertretung und Unterstützung bei der Akquisition unserer Mitglieder
Nachwuchsförderung und Weiterbildungsprogramme durch Schulungsseminare
Förderung der Baukultur und der Nachhaltigkeit bei Investitionsvorhaben
Delegationsreisen ins Ausland und internationale Kooperationen mit Consultingverbänden
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Beratung der politischen Gremien bei wichtigen Gesetzgebungsvorhaben zur Steuer-Wirtschafts und INfrastrukturvorhaben.
Unterstützung der Politik bei Fragen zur Ingenieuraus -und weiterbildung und zur beruflichen Qualifikation

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Mitglied im
Weltverband FIDIC und europ.Dachverband EFCA
Mitglied des Bundesverbandes Freier Berufe und des Bundesverbands der Deutschen Industrie

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 07/2013 - 07/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 30 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Jahresbudget 2,8 Mio EURO

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.