Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Verband Beratender Ingenieure

Id-nummer i registret: 0799783242-33
Registreringsdag: 25/07/2008 16:30:35

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 17/03/2015 10:50:43
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 17/03/2015 10:50:43
Sista dag för nästa uppdatering är den: 17/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Verband Beratender Ingenieure

VBI

e. V.

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Budapesterstraße, 31
10787 Berlin
TYSKLAND

(+030) 26062200

31 Rue du Commerce
1000 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 2 50089-64

    Juridiskt ansvarig

Arno Metzler

Hauptgeschäftsführer

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Sebastian Kraußlach

Referent Europa

    Mål och uppdrag

wirtschaftliche und berufspolitische Interessenvertretung von 3000 Ingenieurberatungsunternehmen und Architekturbüros,
weltweite Interessenvertretung und Unterstützung bei der Akquisition unserer Mitglieder
Nachwuchsförderung und Weiterbildungsprogramme durch Schulungsseminare
Förderung der Baukultur und der Nachhaltigkeit bei Investitionsvorhaben
Delegationsreisen ins Ausland und internationale Kooperationen mit Consultingverbänden

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

- Transparenzinitiative
- TTIP
- CEF
- Europäisches Semester
- Smart Cities

/


 

Nej

Nej

- Construction2020 Thematic Group

- KMU Intergroup

Nej

Beratung der politischen Gremien bei wichtigen Gesetzgebungsvorhaben zur Steuer-Wirtschafts und INfrastrukturvorhaben.
Unterstützung der Politik bei Fragen zur Ingenieuraus -und weiterbildung und zur beruflichen Qualifikation

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 1  

1

0,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Sebastian KRAUßLACH 06/01/2015 19/12/2015

    Intresseområden

 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap

- Mitglied im Weltverband FIDIC und europ.Dachverband EFCA
- Mitglied des Bundesverbandes Freier Berufe und des Bundesverbands der Deutschen Industrie

    Ekonomiska uppgifter

07/2013  -  07/2014

70 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Jahresbudget 2,8 Mio EURO

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.