Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Verband Beratender Ingenieure

Numărul de identificare din Registru: 0799783242-33
Data înscrierii: 25.07.2008 16:30:35

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 01.07.2014 10:59:22
Data ultimei actualizări anuale: 01.07.2014 10:59:22


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Verband Beratender Ingenieure
Acronim: VBI
Statut juridic: e. V.
Site internet: http://www.vbi.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Arno Metzler
Funcţie: Hauptgeschäftsführer

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Arno Metzler
Funcţie: HGF

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Budapesterstraße  31
10787 Berlin
GERMANIA
Numărul de telefon: (+030) 26062200
Număr de fax: (+030) 26062100
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: wirtschaftliche und berufspolitische Interessenvertretung von 3000 Ingenieurberatungsunternehmen und Architekturbüros,
weltweite Interessenvertretung und Unterstützung bei der Akquisition unserer Mitglieder
Nachwuchsförderung und Weiterbildungsprogramme durch Schulungsseminare
Förderung der Baukultur und der Nachhaltigkeit bei Investitionsvorhaben
Delegationsreisen ins Ausland und internationale Kooperationen mit Consultingverbänden
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Beratung der politischen Gremien bei wichtigen Gesetzgebungsvorhaben zur Steuer-Wirtschafts und INfrastrukturvorhaben.
Unterstützung der Politik bei Fragen zur Ingenieuraus -und weiterbildung und zur beruflichen Qualifikation

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Mitglied im
Weltverband FIDIC und europ.Dachverband EFCA
Mitglied des Bundesverbandes Freier Berufe und des Bundesverbands der Deutschen Industrie

Date financiare

Anul exerciţiului: 07/2013 - 07/2014
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 30.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Jahresbudget 2,8 Mio EURO

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.