Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

F.E.C.C.I.A. Fédération Européenne des Cadres de la Chimie et des Industries Annexes - European Federation of Managerial Staff in the Chemical and Allied Industries

Id-nummer i registret: 0798336328-80
Registreringsdag: 25/08/2008 15:18:37

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/08/2014 10:24:18
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/08/2014 10:24:18

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

F.E.C.C.I.A. Fédération Européenne des Cadres de la Chimie et des Industries Annexes - European Federation of Managerial Staff in the Chemical and Allied Industries

FECCIA

federation

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Fackföreningar

    Adressuppgifter

Avenue de la République, 33
75011 Paris
FRANKRIKE

(+33) 142282805

(+33) 142281299

Contact in Brussels:

FECCIA
c/o
Confédération Européenne des Cadres (CEC)
Rue de la Loi 81 A
B-1040 Brussels

Tel.: +33 2420 0744

    Juridiskt ansvarig

Roland Leroux

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Stefan Ladeburg

Deputy Secretary-General

    Mål och uppdrag

FECCIA, in accordance with the aims followed by CEC (European Confederation of Managerial Staff), has these objectives :

a/ study and defence of common professional interest ;

b/ improvement, by all appropriate measures, of the economic and living conditions of its members, and the safeguarding of their general interest ;

c/ development, wherever possible, of professional training and good managerial practices in a spirit of European collaboration ;

d/ representation of interests of member associations and their members in all European Organisations in the geographical area where FECCIA has members and where the profession is concerned.

Europeiska

    Verksamhet

FECCIA lobbies mainly for the interests of the managers of the chemical and allied industries.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

10

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Allmänna och institutionella frågor
  • Ekonomi och finans
  • Forskning och teknik
  • Inre marknaden
  • Näringsliv
  • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Transeuropeiska nät
  • Utbildning

    Medlemskap

F.E.C.C.I.A. is member of CEC - Confédération Européenne des Cadres (European Managers).

    Ekonomiska uppgifter

01/2012  -  12/2012

< 50 000  €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.