Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

F.E.C.C.I.A. Fédération Européenne des Cadres de la Chimie et des Industries Annexes - European Federation of Managerial Staff in the Chemical and Allied Industries

Identifikačné číslo v Registri: 0798336328-80
Dátum registrácie: 25/08/2008 15:18:37

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/08/2014 10:24:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 05/08/2014 10:24:18

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

F.E.C.C.I.A. Fédération Européenne des Cadres de la Chimie et des Industries Annexes - European Federation of Managerial Staff in the Chemical and Allied Industries

FECCIA

federation

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Odborové zväzy

    Kontaktné údaje

Avenue de la République, 33
75011 Paris
FRANCÚZSKO

(+33) 142282805

(+33) 142281299

Contact in Brussels:

FECCIA
c/o
Confédération Européenne des Cadres (CEC)
Rue de la Loi 81 A
B-1040 Brussels

Tel.: +33 2420 0744

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Roland Leroux

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Stefan Ladeburg

Deputy Secretary-General

    Ciele a poslanie

FECCIA, in accordance with the aims followed by CEC (European Confederation of Managerial Staff), has these objectives :

a/ study and defence of common professional interest ;

b/ improvement, by all appropriate measures, of the economic and living conditions of its members, and the safeguarding of their general interest ;

c/ development, wherever possible, of professional training and good managerial practices in a spirit of European collaboration ;

d/ representation of interests of member associations and their members in all European Organisations in the geographical area where FECCIA has members and where the profession is concerned.

európskej

    Činnosti

FECCIA lobbies mainly for the interests of the managers of the chemical and allied industries.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

10

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Podniky
  • Spravodlivosť a základných práv
  • Transeurópske siete
  • Vnútorný trh
  • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
  • Výskum a technológie
  • Vzdelávanie
  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

F.E.C.C.I.A. is member of CEC - Confédération Européenne des Cadres (European Managers).

    Finančné údaje

01/2012  -  12/2012

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.