Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

World Organisation of Public Procurement Agencies and Associations

Id-nummer i registret: 07934425147-15
Registreringsdag: 28/01/2011 18:51:55

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 31/03/2015 09:54:32
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 31/03/2015 09:54:32
Sista dag för nästa uppdatering är den: 31/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

World Organisation of Public Procurement Agencies and Associations

WOPPAA

Foundation

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

Hold, 25. 3rd fl
H-1054 Budapest
UNGERN

(+36309) 506011

    Juridiskt ansvarig

Laszlo Dr. Tunyogi

Chairman of the Board

    Person med ansvar för EU-kontakterna

László Dr. Tunyogi

chairman

    Mål och uppdrag

The aim of "World Organization for Public Procurement Agencies and Associations" (WOPPAA) as a foundation is to provide an organized international platform for organizations in the public procurement sector in order to increase efficiency and to help achieve public procurement goals.
To facilitate co-operation between organizations in the theoretical and applied procurement sector, so they may develop their own methods with the help of each others' experience.
To implement an infrastructure in Europe, followed by other continents, which facilitates the experience exchange, harnessing of results, the fight against corruption, the transparency of public spending, the fairness and unbiased nature of competition for these organizations. In this sense, a cultural value mission function is also fulfilled. The widening of dialog between bidders and tenderers, government and non-governmental organizations, multinational and small corporations, employers and environmentalists and disadvantaged groups. On the webpage, forums are organized in the issues above. Collaboration is sought with government, local government, non-government and other organizations on a regional and global scale, offering them professional and, as funding allows, operational assistance.
The goal is to establish, operate and develop agencies in Hungary and other countries. With the help of professional partners, funds described in this document and generated in the future, the founder establishes a public benefit organization.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

The aim of "World Organization for Public Procurement Agencies and Associations" (WOPPAA) as a foundation is to provide an organized international platform for organizations in the public procurement sector in order to increase efficiency and to help achieve public procurement goals.
To facilitate co-operation between organizations in the theoretical and applied procurement sector, so they may develop their own methods with the help of each others' experience.
To implement an infrastructure in Europe, followed by other continents, which facilitates the experience exchange, harnessing of results, the fight against corruption, the transparency of public spending, the fairness and unbiased nature of competition for these organizations. In this sense, a cultural value mission function is also fulfilled. The widening of dialog between bidders and tenderers, government and non-governmental organizations, multinational and small corporations, employers and environmentalists and disadvantaged groups. On the webpage, forums are organized in the issues above. Collaboration is sought with government, local government, non-government and other organizations on a regional and global scale, offering them professional and, as funding allows, operational assistance.
The goal is to establish, operate and develop agencies in Hungary and other countries. With the help of professional partners, funds described in this document and generated in the future, the founder establishes a public benefit organization.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

-

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Budget
  • Inre marknaden
  • Konkurrens
  • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
  • Transeuropeiska nät
  • Utvidgning

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2012  -  01/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

The aim of "World Organization for Public Procurement Agencies and Associations" (WOPPAA) as a foundation is to provide an organized international platform for organizations in the public procurement sector in order to increase efficiency and to help achieve public procurement goals.
To facilitate co-operation between organizations in the theoretical and applied procurement sector, so they may develop their own methods with the help of each others' experience.
To implement an infrastructure in Europe, followed by other continents, which facilitates the experience exchange, harnessing of results, the fight against corruption, the transparency of public spending, the fairness and unbiased nature of competition for these organizations. In this sense, a cultural value mission function is also fulfilled. The widening of dialog between bidders and tenderers, government and non-governmental organizations, multinational and small corporations, employers and environmentalists and disadvantaged groups. On the webpage, forums are organized in the issues above. Collaboration is sought with government, local government, non-government and other organizations on a regional and global scale, offering them professional and, as funding allows, operational assistance.
The goal is to establish, operate and develop agencies in Hungary and other countries. With the help of professional partners, funds described in this document and generated in the future, the founder establishes a public benefit organization.

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.