Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

World Organisation of Public Procurement Agencies and Associations

Идентификационен номер в Регистъра: 07934425147-15
Дата на регистрация: 11-1-28 18:51:55

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-2 13:40:10
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-2 13:40:10


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: World Organisation of Public Procurement Agencies and Associations
Инициали: WOPPAA
Правен статут: Foundation
Уебсайт: http://www.woppaa.org

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Laszlo Dr. Tunyogi
Длъжност: Chairman of the Board

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: László Dr. Tunyogi
Длъжност: chairman

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Hold  25. 3rd fl
H-1054 Budapest
УНГАРИЯ
Телефонен номер: (+36309) 506011
Факс: (+361) 2695293
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The aim of "World Organization for Public Procurement Agencies and Associations" (WOPPAA) as a foundation is to provide an organized international platform for organizations in the public procurement sector in order to increase efficiency and to help achieve public procurement goals.
To facilitate co-operation between organizations in the theoretical and applied procurement sector, so they may develop their own methods with the help of each others' experience.
To implement an infrastructure in Europe, followed by other continents, which facilitates the experience exchange, harnessing of results, the fight against corruption, the transparency of public spending, the fairness and unbiased nature of competition for these organizations. In this sense, a cultural value mission function is also fulfilled. The widening of dialog between bidders and tenderers, government and non-governmental organizations, multinational and small corporations, employers and environmentalists and disadvantaged groups. On the webpage, forums are organized in the issues above. Collaboration is sought with government, local government, non-government and other organizations on a regional and global scale, offering them professional and, as funding allows, operational assistance.
The goal is to establish, operate and develop agencies in Hungary and other countries. With the help of professional partners, funds described in this document and generated in the future, the founder establishes a public benefit organization.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


-

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Бюджет
 • Вътрешен пазар
 • Конкуренция
 • Правосъдие и основните права
 • Разширяване
 • Трансевропейски мрежи

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 01/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
< 50000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • GGI

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.