Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

World Organisation of Public Procurement Agencies and Associations

Идентификационен номер в Регистъра: 07934425147-15
Дата на регистрация: 28/01/2011 18:51:55

Информацията за този субект е била последно изменена на: 18/06/2015 13:04:03
Последната годишна актуализация е извършена на: 18/06/2015 13:04:03
Следваща актуализация най-късно до: 18/06/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

World Organisation of Public Procurement Agencies and Associations

WOPPAA

Foundation

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Hold, 25. 3rd fl
H-1054 Budapest
УНГАРИЯ

(+36309) 506011

    Правно отговорно лице

Господин  Laszlo Dr. Tunyogi

Chairman of the Board

    Отговорник за отношенията с ЕС

László Dr. Tunyogi

chairman

    Цели и задачи

The aim of "World Organization for Public Procurement Agencies and Associations" (WOPPAA) as a foundation is to provide an organized international platform for organizations in the public procurement sector in order to increase efficiency and to help achieve public procurement goals.
To facilitate co-operation between organizations in the theoretical and applied procurement sector, so they may develop their own methods with the help of each others' experience.
To implement an infrastructure in Europe, followed by other continents, which facilitates the experience exchange, harnessing of results, the fight against corruption, the transparency of public spending, the fairness and unbiased nature of competition for these organizations. In this sense, a cultural value mission function is also fulfilled. The widening of dialog between bidders and tenderers, government and non-governmental organizations, multinational and small corporations, employers and environmentalists and disadvantaged groups. On the webpage, forums are organized in the issues above. Collaboration is sought with government, local government, non-government and other organizations on a regional and global scale, offering them professional and, as funding allows, operational assistance.
The goal is to establish, operate and develop agencies in Hungary and other countries. With the help of professional partners, funds described in this document and generated in the future, the founder establishes a public benefit organization.

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

The aim of "World Organization for Public Procurement Agencies and Associations" (WOPPAA) as a foundation is to provide an organized international platform for organizations in the public procurement sector in order to increase efficiency and to help achieve public procurement goals.
To facilitate co-operation between organizations in the theoretical and applied procurement sector, so they may develop their own methods with the help of each others' experience.
To implement an infrastructure in Europe, followed by other continents, which facilitates the experience exchange, harnessing of results, the fight against corruption, the transparency of public spending, the fairness and unbiased nature of competition for these organizations. In this sense, a cultural value mission function is also fulfilled. The widening of dialog between bidders and tenderers, government and non-governmental organizations, multinational and small corporations, employers and environmentalists and disadvantaged groups. On the webpage, forums are organized in the issues above. Collaboration is sought with government, local government, non-government and other organizations on a regional and global scale, offering them professional and, as funding allows, operational assistance.
The goal is to establish, operate and develop agencies in Hungary and other countries. With the help of professional partners, funds described in this document and generated in the future, the founder establishes a public benefit organization.


 

Не

Не

Не

Не

Не

-

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Бюджет
  • Вътрешен пазар
  • Конкуренция
  • Правосъдие и основните права
  • Разширяване
  • Трансевропейски мрежи

    Членство

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

The aim of "World Organization for Public Procurement Agencies and Associations" (WOPPAA) as a foundation is to provide an organized international platform for organizations in the public procurement sector in order to increase efficiency and to help achieve public procurement goals.
To facilitate co-operation between organizations in the theoretical and applied procurement sector, so they may develop their own methods with the help of each others' experience.
To implement an infrastructure in Europe, followed by other continents, which facilitates the experience exchange, harnessing of results, the fight against corruption, the transparency of public spending, the fairness and unbiased nature of competition for these organizations. In this sense, a cultural value mission function is also fulfilled. The widening of dialog between bidders and tenderers, government and non-governmental organizations, multinational and small corporations, employers and environmentalists and disadvantaged groups. On the webpage, forums are organized in the issues above. Collaboration is sought with government, local government, non-government and other organizations on a regional and global scale, offering them professional and, as funding allows, operational assistance.
The goal is to establish, operate and develop agencies in Hungary and other countries. With the help of professional partners, funds described in this document and generated in the future, the founder establishes a public benefit organization.

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.