Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering

Id-nummer i registret: 07872017103-70
Registreringsdag: 09/11/2011 11:55:13

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 07/11/2014 10:19:18
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 07/11/2014 10:19:18

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering

acatech

eingetragener Verein, gemeinnützige Zwecke, Verwaltungssitz München

    Val av sektion

IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner

Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

    Adressuppgifter

Hofgartenstrasse, 2
80539 München
TYSKLAND

(+49) 895203090

(+49) 895203099

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Unter den Linden 14
10117 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 20 630960
Fax.: +49 (0) 30 20 6309611

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering
Bruessel-Buero/ Brussels Office
Rue d'Egmont/Egmontstraat 13
B-1000
Bruessel/ Brussels
Tel.: +32 2 2138180
Fax.: +32 2 2138189
E-Mail: Brussels@acatech.de

    Juridiskt ansvarig

Prof. Dr. habil. Michael Klein Klein

Generalsekretär

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Rudolf Hielscher

Leiter Bruessel-Buero

    Mål och uppdrag

acatech initiiert als Institution der unabhängigen wissenschaftlichen Politikberatung wissenschaftsbasierte Beratungsprojekte im Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, verfolgt die Entwicklungen insbesondere der europäischen und mitgliedsstaatlichen Bildungs-, Forschungs-,Technologie-, und Innovationspolitiken und erarbietet durch eigene Forschungsleistungen wissenschaftliche Positionspapiere und Studien besonders zu technikwissenschaftlichen und innovationspolitischen Fragestellungen. Zudem unterstützt acatech die Aktivitäten des europäischen Dachverbands Euro-CASE, insbesondere durch wissenschaftliche Zuarbeit und die wissenschaftliche Leitung der Innovationsplattform. Die Adressaten sind die politischen Institutionen der EU und deren Mitgliedsstaaten. Ziel ist es, Entscheidungsgrundlagen für Initiativen und Gesetzesvorhaben der Regierungen auf dem aktuellen Stand von Forschung und Wissenschaft unabhängig und gemeinwohlorientiert Politik und Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    Verksamhet

Das Bruessel-Buero wurde am 15. September 2011 eroeffnet.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

3

Leiter Bruessel-Buero/ Head of Brussels Office: Rudolf Hielscher
Referent/Consultant
Assistenz/ Assistant
zweitweise Praktikant

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Rudolf HIELSCHER 14/06/2014 12/06/2015
Yvonne Dinter 14/06/2014 12/06/2015
Thomas Stehnken 09/05/2014 07/05/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning

    Medlemskap

421

 • BELGIEN
 • FRANKRIKE
 • IRLAND
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • STORBRITANNIEN
 • TYSKLAND
 • JAPAN
 • KINA
 • LIECHTENSTEIN
 • SCHWEIZ
 • USA

Euro-CASE (European Council of Academics of Applied Sciences, Technologies and Engineering)
CAETS (International Council of Academics of Engineering and Technological Sciences, Inc.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

8 117 009 €

4 371 218 €

0 €

0 €

3 121 218 €

1 250 000 €

3 745 791 €

3 384 172 €

0 €

361 619 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Rudolf Hielscher