Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering

Id-nummer i registret: 07872017103-70
Registreringsdag: 2011-11-09 11:55:13

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-14 13:40:43
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-15 14:06:18


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering
Förkortning: acatech
Associationsform (rättslig ställning): eingetragener Verein, gemeinnützige Zwecke, Verwaltungssitz München
Webbplats: http://www.acatech.de/

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Prof. Dr. habil. Michael Klein Klein
Befattning: Generalsekretär

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Rudolf Hielscher
Befattning: Leiter Bruessel-Buero

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Hofgartenstrasse  2
80539 München
TYSKLAND
Telefon: (+49) 895203090
Fax: (+49) 895203099
Andra adressuppgifter: acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Unter den Linden 14
10117 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 20 630960
Fax.: +49 (0) 30 20 6309611

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering
Bruessel-Buero/ Brussels Office
Rue d'Egmont/Egmontstraat 13
B-1000
Bruessel/ Brussels
Tel.: +32 2 2138180
Fax.: +32 2 2138189
E-Mail: Brussels@acatech.de

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: acatech initiiert als Institution der unabhängigen wissenschaftlichen Politikberatung wissenschaftsbasierte Beratungsprojekte im Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, verfolgt die Entwicklungen insbesondere der europäischen und mitgliedsstaatlichen Bildungs-, Forschungs-,Technologie-, und Innovationspolitiken und erarbietet durch eigene Forschungsleistungen wissenschaftliche Positionspapiere und Studien besonders zu technikwissenschaftlichen und innovationspolitischen Fragestellungen. Zudem unterstützt acatech die Aktivitäten des europäischen Dachverbands Euro-CASE, insbesondere durch wissenschaftliche Zuarbeit und die wissenschaftliche Leitung der Innovationsplattform. Die Adressaten sind die politischen Institutionen der EU und deren Mitgliedsstaaten. Ziel ist es, Entscheidungsgrundlagen für Initiativen und Gesetzesvorhaben der Regierungen auf dem aktuellen Stand von Forschung und Wissenschaft unabhängig und gemeinwohlorientiert Politik und Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar: Leiter Bruessel-Buero/ Head of Brussels Office: Rudolf Hielscher
Referent/Consultant
Assistenz/ Assistant
zweitweise Praktikant

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Rudolf HIELSCHER 2014-06-14 2015-06-12
Yvonne Dinter 2014-06-14 2015-06-12
Thomas Stehnken 2014-05-09 2015-05-07

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Das Bruessel-Buero wurde am 15. September 2011 eroeffnet.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 397
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • FRANKRIKE
 • IRLAND
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • STORBRITANNIEN
 • TYSKLAND

 • JAPAN
 • KINA
 • LIECHTENSTEIN
 • SCHWEIZ
 • USA
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Euro-CASE (European Council of Academics of Applied Sciences, Technologies and Engineering)
CAETS (International Council of Academics of Engineering and Technological Sciences, Inc.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 8 809 263
därav offentlig finansiering: 4 271 919
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 0
- nationella källor: 3 021 919
- regionala/lokala källor: 1 250 000
därav andra källor: 4 537 344
- gåvor: 4 385 881
- medlemsavgifter: 0
Sonstige Erträge : 151 463
Bestandserhöhung unfertige Leistungen : 0
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Rudolf Hielscher