Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering

Identifikačné číslo v Registri: 07872017103-70
Dátum registrácie: 09/11/2011 11:55:13

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 07/11/2014 10:19:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 07/11/2014 10:19:18

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering

acatech

eingetragener Verein, gemeinnützige Zwecke, Verwaltungssitz München

    Oddiel registrácie

IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie

Think tanky a výskumné inštitúcie

    Kontaktné údaje

Hofgartenstrasse, 2
80539 München
NEMECKO

(+49) 895203090

(+49) 895203099

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Unter den Linden 14
10117 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 20 630960
Fax.: +49 (0) 30 20 6309611

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering
Bruessel-Buero/ Brussels Office
Rue d'Egmont/Egmontstraat 13
B-1000
Bruessel/ Brussels
Tel.: +32 2 2138180
Fax.: +32 2 2138189
E-Mail: Brussels@acatech.de

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Prof. Dr. habil. Michael Klein Klein

Generalsekretär

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Rudolf Hielscher

Leiter Bruessel-Buero

    Ciele a poslanie

acatech initiiert als Institution der unabhängigen wissenschaftlichen Politikberatung wissenschaftsbasierte Beratungsprojekte im Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, verfolgt die Entwicklungen insbesondere der europäischen und mitgliedsstaatlichen Bildungs-, Forschungs-,Technologie-, und Innovationspolitiken und erarbietet durch eigene Forschungsleistungen wissenschaftliche Positionspapiere und Studien besonders zu technikwissenschaftlichen und innovationspolitischen Fragestellungen. Zudem unterstützt acatech die Aktivitäten des europäischen Dachverbands Euro-CASE, insbesondere durch wissenschaftliche Zuarbeit und die wissenschaftliche Leitung der Innovationsplattform. Die Adressaten sind die politischen Institutionen der EU und deren Mitgliedsstaaten. Ziel ist es, Entscheidungsgrundlagen für Initiativen und Gesetzesvorhaben der Regierungen auf dem aktuellen Stand von Forschung und Wissenschaft unabhängig und gemeinwohlorientiert Politik und Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Činnosti

Das Bruessel-Buero wurde am 15. September 2011 eroeffnet.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

3

Leiter Bruessel-Buero/ Head of Brussels Office: Rudolf Hielscher
Referent/Consultant
Assistenz/ Assistant
zweitweise Praktikant

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Rudolf HIELSCHER 14/06/2014 12/06/2015
Yvonne Dinter 14/06/2014 12/06/2015
Thomas Stehnken 09/05/2014 07/05/2015

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

421

 • BELGICKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • NEMECKO
 • RAKÚSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ČÍNA
 • JAPONSKO
 • LICHTENŠTAJNSKO
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • ŠVAJČIARSKO

Euro-CASE (European Council of Academics of Applied Sciences, Technologies and Engineering)
CAETS (International Council of Academics of Engineering and Technological Sciences, Inc.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

8 117 009 €

4 371 218 €

0 €

0 €

3 121 218 €

1 250 000 €

3 745 791 €

3 384 172 €

0 €

361 619 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Rudolf Hielscher