Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering

Identifikační číslo v rejstříku: 07872017103-70
Datum registrace: 9.11.11 11:55:13

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 14.1.14 13:40:43
Datum poslední roční aktualizace je 15.10.13 14:06:18


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering
Zkratka: acatech
Právní forma eingetragener Verein, gemeinnützige Zwecke, Verwaltungssitz München
Internetové stránky: http://www.acatech.de/

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Prof. Dr. habil. Michael Klein Klein
Funkce: Generalsekretär

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Rudolf Hielscher
Funkce: Leiter Bruessel-Buero

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Hofgartenstrasse  2
80539 München
NĚMECKO
Telefon: (+49) 895203090
Číslo faxu: (+49) 895203099
Další kontaktní údaje: acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Unter den Linden 14
10117 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 20 630960
Fax.: +49 (0) 30 20 6309611

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering
Bruessel-Buero/ Brussels Office
Rue d'Egmont/Egmontstraat 13
B-1000
Bruessel/ Brussels
Tel.: +32 2 2138180
Fax.: +32 2 2138189
E-Mail: Brussels@acatech.de

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: acatech initiiert als Institution der unabhängigen wissenschaftlichen Politikberatung wissenschaftsbasierte Beratungsprojekte im Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, verfolgt die Entwicklungen insbesondere der europäischen und mitgliedsstaatlichen Bildungs-, Forschungs-,Technologie-, und Innovationspolitiken und erarbietet durch eigene Forschungsleistungen wissenschaftliche Positionspapiere und Studien besonders zu technikwissenschaftlichen und innovationspolitischen Fragestellungen. Zudem unterstützt acatech die Aktivitäten des europäischen Dachverbands Euro-CASE, insbesondere durch wissenschaftliche Zuarbeit und die wissenschaftliche Leitung der Innovationsplattform. Die Adressaten sind die politischen Institutionen der EU und deren Mitgliedsstaaten. Ziel ist es, Entscheidungsgrundlagen für Initiativen und Gesetzesvorhaben der Regierungen auf dem aktuellen Stand von Forschung und Wissenschaft unabhängig und gemeinwohlorientiert Politik und Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace: Leiter Bruessel-Buero/ Head of Brussels Office: Rudolf Hielscher
Referent/Consultant
Assistenz/ Assistant
zweitweise Praktikant

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Rudolf HIELSCHER 14.6.14 12.6.15
Yvonne Dinter 14.6.14 12.6.15
Thomas Stehnken 9.5.14 7.5.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Das Bruessel-Buero wurde am 15. September 2011 eroeffnet.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 397
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • RAKOUSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 • ČÍNA
 • JAPONSKO
 • LICHTENŠTEJNSKO
 • SPOJENÉ STÁTY
 • ŠVÝCARSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Euro-CASE (European Council of Academics of Applied Sciences, Technologies and Engineering)
CAETS (International Council of Academics of Engineering and Technological Sciences, Inc.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 8 809 263
z toho veřejné financování: 4 271 919
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty: 0
- ze státních zdrojů: 3 021 919
- z místních či regionálních zdrojů: 1 250 000
z toho ostatní zdroje: 4 537 344
- dary: 4 385 881
- členské příspěvky: 0
Sonstige Erträge : 151 463
Bestandserhöhung unfertige Leistungen : 0
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Rudolf Hielscher