Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering

Identifikační číslo v rejstříku: 07872017103-70
Datum registrace: 09/11/2011 11:55:13

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 07/11/2014 10:19:18
Datum poslední roční aktualizace je: 07/11/2014 10:19:18

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering

acatech

eingetragener Verein, gemeinnützige Zwecke, Verwaltungssitz München

    Oddíl Registrace

IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

    Kontaktní údaje

Hofgartenstrasse, 2
80539 München
NĚMECKO

(+49) 895203090

(+49) 895203099

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Unter den Linden 14
10117 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 20 630960
Fax.: +49 (0) 30 20 6309611

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering
Bruessel-Buero/ Brussels Office
Rue d'Egmont/Egmontstraat 13
B-1000
Bruessel/ Brussels
Tel.: +32 2 2138180
Fax.: +32 2 2138189
E-Mail: Brussels@acatech.de

    Osoba s právní odpovědností

pan  Prof. Dr. habil. Michael Klein Klein

Generalsekretär

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Rudolf Hielscher

Leiter Bruessel-Buero

    Cíle a úkoly

acatech initiiert als Institution der unabhängigen wissenschaftlichen Politikberatung wissenschaftsbasierte Beratungsprojekte im Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, verfolgt die Entwicklungen insbesondere der europäischen und mitgliedsstaatlichen Bildungs-, Forschungs-,Technologie-, und Innovationspolitiken und erarbietet durch eigene Forschungsleistungen wissenschaftliche Positionspapiere und Studien besonders zu technikwissenschaftlichen und innovationspolitischen Fragestellungen. Zudem unterstützt acatech die Aktivitäten des europäischen Dachverbands Euro-CASE, insbesondere durch wissenschaftliche Zuarbeit und die wissenschaftliche Leitung der Innovationsplattform. Die Adressaten sind die politischen Institutionen der EU und deren Mitgliedsstaaten. Ziel ist es, Entscheidungsgrundlagen für Initiativen und Gesetzesvorhaben der Regierungen auf dem aktuellen Stand von Forschung und Wissenschaft unabhängig und gemeinwohlorientiert Politik und Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Das Bruessel-Buero wurde am 15. September 2011 eroeffnet.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

3

Leiter Bruessel-Buero/ Head of Brussels Office: Rudolf Hielscher
Referent/Consultant
Assistenz/ Assistant
zweitweise Praktikant

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Rudolf HIELSCHER 14/06/2014 12/06/2015
Yvonne Dinter 14/06/2014 12/06/2015
Thomas Stehnken 09/05/2014 07/05/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

421

 • BELGIE
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • RAKOUSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ČÍNA
 • JAPONSKO
 • LICHTENŠTEJNSKO
 • SPOJENÉ STÁTY
 • ŠVÝCARSKO

Euro-CASE (European Council of Academics of Applied Sciences, Technologies and Engineering)
CAETS (International Council of Academics of Engineering and Technological Sciences, Inc.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

8 117 009 €

4 371 218 €

0 €

0 €

3 121 218 €

1 250 000 €

3 745 791 €

3 384 172 €

0 €

361 619 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Rudolf Hielscher