Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Lét Teljessége Egyesület - Full of Life Association

Identitātes numurs Reģistrā: 07820948941-28
Reģistrācijas datums: 12.10.6 14:10:17

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.15.5 00:20:25
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.15.5 00:20:25


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Lét Teljessége Egyesület - Full of Life Association
Akronīms: LÉTE
Juridiskais statuss: NGO
Tīmekļa vietne: http://www.lete.5mp.eu

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Enikő Kovácsné Füredi
Amats president

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Béla Jagasics
Amats secretary

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Kálvária tér  8
Budapest H-1089
UNGĀRIJA
Tālruņa numurs: (+3630) 9822641
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Az Egyesület arra törekszik, hogy hozzásegítse az embereket a kiteljesedett egyéni lét, a nyitott személyiség és az aktív közösségi-társadalmi élet megtapasztalásához. Egységes egésznek tekinti az ember fizikai-fiziológiai, lelki, közösségi és szellemi megnyilvánulásait, és elősegíti ennek megélését. Helyi, országos, európai, illetve nemzetközi szinten is információval, szervezőmunkával és szolgáltatásokkal segíti az egyének, közösségek és civil szervezetek működését, fejlődését. Céljai körében érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységet is ellát.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 40
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


xx

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Kultūra
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Tieslietu un pamattiesības

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 40
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • UNGĀRIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 4 800
tostarp publiskais finansējums: 800
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 800
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
no citiem avotiem: 4 000
- ziedojumi: 3 600
- dalībnieku iemaksas: 400
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.