Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

CAEF The European Foundry Association

Αριθμός μητρώου: 07813897843-74
ημερομηνία της εγγραφής: 26/1/2012 1:11:13 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 12/8/2014 1:52:43 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 2/1/2014 11:09:31 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: CAEF The European Foundry Association
Ακρωνύμιο: CAEF
Νομικό καθεστώς: association étrangère (French law)
Δικτυακός τόπος: http://www.caef.eu

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Luis Filipe Villas-Boas
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Max Schumacher
Θέση: Secretary General

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 203 c/o BDG Hansaallee 
40549 Düsseldorf
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49) 2116871217
Αριθμός φαξ: (+49) 2116871205
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: CAEF - the European Foundry Association - is the alliance of 22 national foundry associations from 21 European countries. The European Foundry Association was established in 1953 and thus belongs to the pioneers of the European unification process. The General Secretariat is situated in Düsseldorf since 1997.

It is the statutory mission of CAEF to look into any and all questions that are of impor¬tance to the foundry industry, be they economic, technical, legal, or social. At the same time, CAEF implements activities which aim at developing national foundry industries and co-ordinating their shared international interests.

In other words: CAEF is a universal organisation which covers the entire variety of casting materials, combining the activities of an industry federation and a technical society of foundries.

The activities of CAEF are twofold in principle:

Firstly, to endorse the interests of the foundry industry towards European and other institutions and authorities. What is more, CAEF is increasingly being addressed by worldwide partners in all matters relating to the foundry industry of Europe, which in many regions of the world is meanwhile regarded as a single unit.

Secondly, the activities of CAEF also focus on pro¬moting information exchange among national foundry asso¬ciations, and on co-ordinating the activities of national asso¬ciations wherever this appears indicated to benefit the in¬dustry as a whole.

At this stage, CAEF already has its own well-developed institutional structure of co-operation among national foundry associations. That this is indeed so is documented by the existence of numerous commissions, groups, and sections which handle CAEF's practical work.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


All topics that matter for European foundries, especially energy, environment related (Emission Trading Scheme, BREF-note), member of NePSi (The European network on Silica)

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 50000  € και < 100000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.