Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

NineSigma Europe BVBA

Numărul de identificare din Registru: 07807936046-22
Data înscrierii: 17.06.2011 11:10:07

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 22.05.2014 15:26:58
Data ultimei actualizări anuale: 22.05.2014 15:26:58


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: NineSigma Europe BVBA
Acronim: NineSigma Europe
Statut juridic: BVBA
Site internet: http://www.ninesigma.com

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Societăţi de consultanţă specializată

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Diane Schepers
Funcţie: Office Manager

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Wielens Rick
Funcţie: CEO

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Koning Leopold I straat  3
3000 Leuven
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 16 244280
Număr de fax: (+32) 16 244289
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Main email address: europe@ninesigma.com

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: NineSigma helps companies overcome critical business and technology challenges by connecting them with breakthrough solutions not readily available in the public domain. NineSigma’s open network of innovators is the largest of its kind and spans industries, geographies and technical disciplines. Companies including Xerox, GlaxoSmithKline, DuPont, Kraft, P&G, and Unilever partner with NineSigma for Open Innovation services that build new capabilities and drive competitive advantage.
NineSigma is a global market leader in enabling "open innovation" strategies. NineSigma's services enable companies to connect with science and technology innovators more quickly, efficiently and inexpensively than previously achievable through conventional means. In these services, our Ph.D.-level program managers work closely with our clients to create custom solicitations and associated bidders lists to draw solutions and ideas in the form of proposals from targeted segments of the global R&D community.
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 12
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Laatste fase Nanocom project

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comunicare
 • Consumatori
 • Dezvoltare
 • Energie
 • Mediu
 • Relaţii externe
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
European Commission T5 Framework: Nanocom project

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
>= 2250000  € şi < 2500000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • Klanten willen onbekend blijven

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.