Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

NineSigma Europe BVBA

Identifikační číslo v rejstříku: 07807936046-22
Datum registrace: 17.6.11 11:10:07

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 22.5.14 15:26:58
Datum poslední roční aktualizace je 22.5.14 15:26:58


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: NineSigma Europe BVBA
Zkratka: NineSigma Europe
Právní forma BVBA
Internetové stránky: http://www.ninesigma.com

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: odborné poradenské společnosti

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Diane Schepers
Funkce: Office Manager

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Wielens Rick
Funkce: CEO

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Koning Leopold I straat  3
3000 Leuven
BELGIE
Telefon: (+32) 16 244280
Číslo faxu: (+32) 16 244289
Další kontaktní údaje: Main email address: europe@ninesigma.com

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: NineSigma helps companies overcome critical business and technology challenges by connecting them with breakthrough solutions not readily available in the public domain. NineSigma’s open network of innovators is the largest of its kind and spans industries, geographies and technical disciplines. Companies including Xerox, GlaxoSmithKline, DuPont, Kraft, P&G, and Unilever partner with NineSigma for Open Innovation services that build new capabilities and drive competitive advantage.
NineSigma is a global market leader in enabling "open innovation" strategies. NineSigma's services enable companies to connect with science and technology innovators more quickly, efficiently and inexpensively than previously achievable through conventional means. In these services, our Ph.D.-level program managers work closely with our clients to create custom solicitations and associated bidders lists to draw solutions and ideas in the form of proposals from targeted segments of the global R&D community.
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 12
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Laatste fase Nanocom project

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Energetika
 • Komunikace
 • Ochrana spotřebitele
 • Rozvoj
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
European Commission T5 Framework: Nanocom project

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
>= 2250000  € a < 2500000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • Klanten willen onbekend blijven

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.