Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

NineSigma Europe BVBA

Identifikační číslo v rejstříku: 07807936046-22
Datum registrace: 17/06/2011 11:10:07

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 22/05/2014 15:26:58
Datum poslední roční aktualizace je: 22/05/2014 15:26:58

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

NineSigma Europe BVBA

NineSigma Europe

BVBA

    Oddíl Registrace

I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Koning Leopold I straat, 3
3000 Leuven
BELGIE

(+32) 16 244280

(+32) 16 244289

Main email address: europe@ninesigma.com

    Osoba s právní odpovědností

paní  Diane Schepers

Office Manager

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Wielens Rick

CEO

    Cíle a úkoly

NineSigma helps companies overcome critical business and technology challenges by connecting them with breakthrough solutions not readily available in the public domain. NineSigma’s open network of innovators is the largest of its kind and spans industries, geographies and technical disciplines. Companies including Xerox, GlaxoSmithKline, DuPont, Kraft, P&G, and Unilever partner with NineSigma for Open Innovation services that build new capabilities and drive competitive advantage.
NineSigma is a global market leader in enabling "open innovation" strategies. NineSigma's services enable companies to connect with science and technology innovators more quickly, efficiently and inexpensively than previously achievable through conventional means. In these services, our Ph.D.-level program managers work closely with our clients to create custom solicitations and associated bidders lists to draw solutions and ideas in the form of proposals from targeted segments of the global R&D community.

celosvětové

    Činnosti

Laatste fase Nanocom project

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

12

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Energetika
 • Komunikace
 • Ochrana spotřebitele
 • Rozvoj
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

European Commission T5 Framework: Nanocom project

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 2 250 000  € a < 2 500 000  €

 • Klanten willen onbekend blijven

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.