Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

NineSigma Europe BVBA

Идентификационен номер в Регистъра: 07807936046-22
Дата на регистрация: 11-6-17 11:10:07

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-5-22 15:26:58
Последната годишна актуализация е извършена на 14-5-22 15:26:58


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: NineSigma Europe BVBA
Инициали: NineSigma Europe
Правен статут: BVBA
Уебсайт: http://www.ninesigma.com

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Diane Schepers
Длъжност: Office Manager

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Wielens Rick
Длъжност: CEO

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Koning Leopold I straat  3
3000 Leuven
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 16 244280
Факс: (+32) 16 244289
Друга информация за връзка: Main email address: europe@ninesigma.com

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: NineSigma helps companies overcome critical business and technology challenges by connecting them with breakthrough solutions not readily available in the public domain. NineSigma’s open network of innovators is the largest of its kind and spans industries, geographies and technical disciplines. Companies including Xerox, GlaxoSmithKline, DuPont, Kraft, P&G, and Unilever partner with NineSigma for Open Innovation services that build new capabilities and drive competitive advantage.
NineSigma is a global market leader in enabling "open innovation" strategies. NineSigma's services enable companies to connect with science and technology innovators more quickly, efficiently and inexpensively than previously achievable through conventional means. In these services, our Ph.D.-level program managers work closely with our clients to create custom solicitations and associated bidders lists to draw solutions and ideas in the form of proposals from targeted segments of the global R&D community.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 12
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Laatste fase Nanocom project

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Комуникация
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Развитие

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
European Commission T5 Framework: Nanocom project

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 2250000  € и < 2500000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • Klanten willen onbekend blijven

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.