Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

NineSigma Europe BVBA

Идентификационен номер в Регистъра: 07807936046-22
Дата на регистрация: 17/06/2011 11:10:07

Информацията за този субект е била последно изменена на: 30/03/2015 15:21:49
Последната годишна актуализация е извършена на: 30/03/2015 15:21:49
Следваща актуализация най-късно до: 30/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

NineSigma Europe BVBA

NineSigma Europe

BVBA

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Koning Leopold I straat, 3
3000 Leuven
БЕЛГИЯ

(+32) 16 244280

    Правно отговорно лице

Госпожа  Diane Schepers

Office Manager

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Wielens Rick

CEO

    Цели и задачи

NineSigma helps companies overcome critical business and technology challenges by connecting them with breakthrough solutions not readily available in the public domain. NineSigma’s open network of innovators is the largest of its kind and spans industries, geographies and technical disciplines. Companies including Xerox, GlaxoSmithKline, DuPont, Kraft, P&G, and Unilever partner with NineSigma for Open Innovation services that build new capabilities and drive competitive advantage.
NineSigma is a global market leader in enabling "open innovation" strategies. NineSigma's services enable companies to connect with science and technology innovators more quickly, efficiently and inexpensively than previously achievable through conventional means. In these services, our Ph.D.-level program managers work closely with our clients to create custom solicitations and associated bidders lists to draw solutions and ideas in the form of proposals from targeted segments of the global R&D community.

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Horizon 2020


 

Не

Не

Не

Не

Не

Application Horizon 2020

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Комуникация
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Развитие

    Членство

European Commission T5 Framework: Nanocom project

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

 • No clients so far as we know

 • Our clients choose to remain anonymous

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.