Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Law Society of Northen Ireland

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 07797487044-04
Data Reġistrazzjoni: 27/10/2011 16:51:55

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 30/09/2014 09:26:54
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 30/09/2014 09:26:54


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Law Society of Northen Ireland
Akronimu: LSNI
Statut legali: Established by Royal Charter in 1922
Websajt: http://lawsoc-ni.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Alan Hunter
Kariga: Chief Executive

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Mickael Laurans
Kariga: Head of Joint Brussels Office

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 96 Victoria Street 
Belfast BT1 3GN
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 028 9023 1614
Numru tal-faks: (+44) 028 9023 2606
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Joint Law Societies Brussels Office
Avenue des Nerviens
1040 Brussels
Belgium

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Law Society of Northern Ireland is a professional body, which has the authority to represent discipline, educate and regulate practising solicitors in Northern Ireland.

Under the Solicitors (Northern Ireland) Order 1976, the Law Society acts as the regulatory authority governing the education, accounts, discipline and professional conduct of solicitors in order to maintain the independence, ethical standards, professional competence and quality of services offered to the public. It carries out these functions to ensure that solicitors receive the highest level of support and that their clients receive the required standard of work.

Since its establishment in 1922 under Royal Charter, the Law Society of Northern Ireland has proven to be an exemplar of legal professionalism and service delivery. Undoubtedly its positive and contributory role has helped shape the legal system within Northern Ireland.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


The Law Society’s representational activities at the EU level focus primarily on issues that affect the regulation of the legal profession and the way in which lawyers practise. In particular, these include the Directives on lawyers, legislation on the provision of services, competition law as it applies to professional services, international trade in services, anti-money laundering legislation and policy that impacts on questions of deontology.

The Law Society’s activities also cover other areas of EU legal policy that are pertinent to solicitors’ areas of practice and to the advice they give to their clients. This includes a broad range of policy areas including civil law, company law and financial services, competition law, criminal law, consumer law, employment law, environment law, family law, intellectual property law, and tax law.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Konsumaturi
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
The Law Society is a member of the UK delegation to the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE).

The Law Society’s Brussels office is a member of the British Chamber of Commerce in Belgium. All staff working in the Brussels office involved in making representations to the EU institutions are a member of the Society of European Affairs Professionals.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 04/2010 - 03/2011
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

This figure represents a proportion of the Law Society’s contribution to the operation of its Brussels office, which is operated jointly with the Law Society of England and Wales and the Law Society of Scotland. It is estimated according to the amount of staff time and other resources dedicated to the direct lobbying of the EU institutions. Other activities of the Brussels office, such as the publication of information material to the solicitors’ profession and the organisation of events for practitioners have not been included. Other representational activities not directed to the EU institutions have not been included.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.