Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Law Society of Northen Ireland

Tunnistenumero rekisterissä: 07797487044-04
Rekisteröintipäivä: 27.10.2011 16:51:55

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 14.10.2013 10:34:22
Edellinen vuotuinen päivitys: 14.10.2013 10:34:22


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Law Society of Northen Ireland
Lyhenne: LSNI
Organisaation oikeudellinen muoto: Established by Royal Charter in 1922
Internet-osoite: http://lawsoc-ni.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Alan Hunter
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Mickael Laurans
Tehtävä organisaatiossa: Head of Joint Brussels Office

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Victoria Street  96
BT1 3GN Belfast
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 028 9023 1614
Faksinumero: (+44) 028 9023 2606
Muita yhteystietoja: Joint Law Societies Brussels Office
Avenue des Nerviens
1040 Brussels
Belgium

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Law Society of Northern Ireland is a professional body, which has the authority to represent discipline, educate and regulate practising solicitors in Northern Ireland.

Under the Solicitors (Northern Ireland) Order 1976, the Law Society acts as the regulatory authority governing the education, accounts, discipline and professional conduct of solicitors in order to maintain the independence, ethical standards, professional competence and quality of services offered to the public. It carries out these functions to ensure that solicitors receive the highest level of support and that their clients receive the required standard of work.

Since its establishment in 1922 under Royal Charter, the Law Society of Northern Ireland has proven to be an exemplar of legal professionalism and service delivery. Undoubtedly its positive and contributory role has helped shape the legal system within Northern Ireland.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The Law Society’s representational activities at the EU level focus primarily on issues that affect the regulation of the legal profession and the way in which lawyers practise. In particular, these include the Directives on lawyers, legislation on the provision of services, competition law as it applies to professional services, international trade in services, anti-money laundering legislation and policy that impacts on questions of deontology.

The Law Society’s activities also cover other areas of EU legal policy that are pertinent to solicitors’ areas of practice and to the advice they give to their clients. This includes a broad range of policy areas including civil law, company law and financial services, competition law, criminal law, consumer law, employment law, environment law, family law, intellectual property law, and tax law.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
The Law Society is a member of the UK delegation to the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE).

The Law Society’s Brussels office is a member of the British Chamber of Commerce in Belgium. All staff working in the Brussels office involved in making representations to the EU institutions are a member of the Society of European Affairs Professionals.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2010 - 03/2011
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

This figure represents a proportion of the Law Society’s contribution to the operation of its Brussels office, which is operated jointly with the Law Society of England and Wales and the Law Society of Scotland. It is estimated according to the amount of staff time and other resources dedicated to the direct lobbying of the EU institutions. Other activities of the Brussels office, such as the publication of information material to the solicitors’ profession and the organisation of events for practitioners have not been included. Other representational activities not directed to the EU institutions have not been included.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.