Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Law Society of Northen Ireland

Tunnusnumber registris: 07797487044-04
Registreerimise kuupäev: 27.10.11 16:51:55

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 14.10.13 10:34:22
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 14.10.13 10:34:22


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Law Society of Northen Ireland
Akronüüm: LSNI
Õiguslik vorm: Established by Royal Charter in 1922
Veebisait: http://lawsoc-ni.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Alan Hunter
Ametikoht: Chief Executive

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mickael Laurans
Ametikoht: Head of Joint Brussels Office

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 96 Victoria Street 
BT1 3GN Belfast
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 028 9023 1614
Faks: (+44) 028 9023 2606
Muud kontaktandmed: Joint Law Societies Brussels Office
Avenue des Nerviens
1040 Brussels
Belgium

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Law Society of Northern Ireland is a professional body, which has the authority to represent discipline, educate and regulate practising solicitors in Northern Ireland.

Under the Solicitors (Northern Ireland) Order 1976, the Law Society acts as the regulatory authority governing the education, accounts, discipline and professional conduct of solicitors in order to maintain the independence, ethical standards, professional competence and quality of services offered to the public. It carries out these functions to ensure that solicitors receive the highest level of support and that their clients receive the required standard of work.

Since its establishment in 1922 under Royal Charter, the Law Society of Northern Ireland has proven to be an exemplar of legal professionalism and service delivery. Undoubtedly its positive and contributory role has helped shape the legal system within Northern Ireland.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The Law Society’s representational activities at the EU level focus primarily on issues that affect the regulation of the legal profession and the way in which lawyers practise. In particular, these include the Directives on lawyers, legislation on the provision of services, competition law as it applies to professional services, international trade in services, anti-money laundering legislation and policy that impacts on questions of deontology.

The Law Society’s activities also cover other areas of EU legal policy that are pertinent to solicitors’ areas of practice and to the advice they give to their clients. This includes a broad range of policy areas including civil law, company law and financial services, competition law, criminal law, consumer law, employment law, environment law, family law, intellectual property law, and tax law.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
The Law Society is a member of the UK delegation to the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE).

The Law Society’s Brussels office is a member of the British Chamber of Commerce in Belgium. All staff working in the Brussels office involved in making representations to the EU institutions are a member of the Society of European Affairs Professionals.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2010 - 03/2011
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

This figure represents a proportion of the Law Society’s contribution to the operation of its Brussels office, which is operated jointly with the Law Society of England and Wales and the Law Society of Scotland. It is estimated according to the amount of staff time and other resources dedicated to the direct lobbying of the EU institutions. Other activities of the Brussels office, such as the publication of information material to the solicitors’ profession and the organisation of events for practitioners have not been included. Other representational activities not directed to the EU institutions have not been included.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.